Mitteschön – Neues aus Berlin Mitte

Application icons.

Průvodce berlínskou kulturní scénou vychází pravidelně a je volně k dostání v kavárnách, barech, klubech a dalších veřejných prostorech určených k setkávání. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Vollstrudel GmbH, Schröderstrasse 12, D-10115 Berlin, Německo
Url: www.mitteschoen.com
Jazyk: německy
Čísla: 2011/6
Vychází: měsíčně

-
  • Facebook
  • Twitter

Architektura Fikce

09 / 05 – 08 / 06 / 2012
vernisáž 09 / 05 / 2012 v 18h

Architektura fikce představuje interdisciplinarní kurátorský výběr tvůrců jejichž díla lze označit za fiktivní architekturu. Takovou, která neusiluje být reálnou. Vyhýbá se skutečnosti jako omezujícímu faktoru. Je výsledkem architektonického myšlení jako svobodného tvůrčího přístupu.

Výstava ukáže jak vypadá modul pro přežití šesti možných konců světa architekta Tomáše Kozelského. Scénograf Jan Štěpánek představí instalaci směřující ke konkrétnímu artefaktu a vycházející ze zkušenosti s narativní složkou divadelního představení. Pionýr videoartu Woody Vasulka nás zve k nahlédnutí do svého archivu v cyberspace. Další vystavující je post-popový sochař Tomáš Motal. Výstavu uzavírá konceptuální umělkyně Katarina Hladeková, která skrze svoje modely dokumentuje a tematizuje subjektivní prožitky či místa svých vzpomínek.

vystavující:
Woody Vasulka
Jan Štěpánek
Tomáš Kozelský
Katarina Hladeková
Tomáš Motal

doprovodný program:

Mapping Workshop s The Rodina
Workshop nejen pro VJe ale i pro začátečníky na poli videa, mappingu a vjingu
12 / 05 / 2012 od 10 do 18h
místo: 4AM/kabinet
hosté: sursur (mapping před galerií
ve 21 hod)

Ztajený Prostor Fikce
mnoho podob interiérů z filmů pro dospělé
22 / 05 / 2012 ve 20h
místo: 4AM/kabinet

Cinéma pur
abstraktní architektura Absolutního filmu
29 / 05 / 2012 v 19h
filmy: Hans Richter, Marcel Duchamp a další
místo: Salon Daguerre

Zvuková Jeskyně
multimediální koncert uvnitř světelné instalace
08 / 06 / 2012 a 23 / 06 / 2012 v 19 hod
live: J. Suchánek, E. Vrbková, P. Herzán
místo: jeskyně Výpustek
sonicave

kurátorka: Tereza Rullerová
grafický design: Deepthroat
design prostoru: Radim Petruška a Vít Musil
doprovodné programy – kurátoři: Mák Hustoles, Tomáš Hlaváček

4AM/Galerie architektury & 4AM/Kabinet
Starobrněnská 18
otevřeno: út – ne 14-19h
www.forum4am.cz

PRAHA / NOVÝ KULTURNÍ PROSTOR V BRNĚ

Application icons.

NOVÝ VARIABILNÍ KULTURNÍ PROSTOR S KAVÁRNOU

Veřejný prostor prorůstající zevnitř ven, místo setkávání a komunikace, propojení s městem a jeho komunitami, subkulturami, institucemi a angažovanými občany. Otevřenost, bezbariérovost, volný pohyb a svoboda vyjádření jako princip. Od října 2014 provozuje 4AM, z.s. ve spolupráci s Moravskou galerií a dalšími partnery.

Místo: Husova 18, Brno (Nádvoří Pražákova paláce)

- nový interaktivní kulturní prostor v centru města
- veřejná knihovna, medialab
- prostor pro výstavy současného umění a kulturní akce
- sdílená pracovna
- denní kavárna, bar

- architektura
- soudobé umění a hudba
- urbanismus
- aktuální kulturně-společenská témata

- lokální i mezinárodní spolupráce
- vzdělávání
- sdílení zkušeností a názorů
- dialog mezi scénami
- prostor pro diskuzi

Variabilní kulturní prostor PRAHA nabízí:

Kabinet ‒ knihovna, studovna, mediatéka. Nejnovější i starší významná odborná periodika o současné architektuře, designu a mediálním umění.

Přednáškový a interaktivní prostor, medialab – přednášky místních i zahraničních architektonických a uměleckých vysokých škol, ateliérů, umělců a teoretiků, workshopy, happeningy, diskuze a fóra, audiovizuální projekce, ateliérové schůzky a sympózia.

Výstavní prostor a klub – experimentální výstavy architektonických projektů, mediálního umění, tvorby profesionálů a studentů architektury a umění z celé Evropy. Koncerty elektronické, improvizované i soudobé klasické hudby. Taneční improvizace, autorské a experimentální divadlo, projekce.

Denní kavárna a bar ‒ posezení uvnitř i na nádvoří Pražákova paláce. Nabídka kvalitního občerstvení, alko i nealko nápojů. Lokální dodavatelé, setkání nadšenců i profesionálů z oblasti gastronomie, dostupné ceny, možnost připojení na wifi po celý den.

www.prahavbrne.cz
https://www.facebook.com/prahavbrne

CHRÁMY PENĚZ

Application icons.

ARCHITEKTURA ČESKÝCH BANKOVNÍCH DOMŮ A SPOŘITELEN 90. LET

11.11. – - – 19H >>> PRAHA/Fórum pro architekturu a média, Husova 18, Brno

COMING SOON

INTROSPEKCE 2014 – předběžné mapování začínající generace architektů s vazbou na město Brno

Application icons.

Jaká jsou témata tvorby mladých architektů? Uvažují podobně nebo se jejich motivace spíše různí? Obstojí v kontextu soudobé evropské architektury?

Projekt předběžně mapuje začínající generaci architektů v rámci středoevropského prostoru. Jako výchozí bod sledování je určeno město Brno, chápané jako svébytná provincie v geomorfologicky otevřeném koridoru Krakov-Ostrava-Brno-Vídeň-Bratislava-Budapešť.

INTROSPEKCE hledá přítomné tvůrčí motivace mladých brněnských architektů a jejich potenciál překračující hranice provinčního města. Nedílnou součástí mapování zdejší scény bude její konfrontace s architekty mimobrněnskými, kteří mohou mít k městu určitý vztah (narodili se, vyrostli, studovali nebo pracovali zde).

První veřejně přístupné symposium proběhne v rámci Dne architektury již zítra 4. 10. 2014 od 19:00 v prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média v Brně na ulici Husově 18.

Prezentující:

Archanti (http://www.archanti.cz/)
Architecti (http://architecti.cz/)
bonbon (http://bonboni.cz/)
CHYBIK+KRISTOF AA (http://www.chybik-kristof.com/)
JAKSIK+ (https://www.facebook.com/jaksikplus)
nazemiarchitekti (http://www.nazemiarchitekti.cz)
vaši architekti (http://www.vasiarchitekti.cz/)

Projekt je připravován ve spolupráci s občanským sdružením Kruh z Prahy.

DEN ARCHITEKTURY // PŘEFORMÁTOVÁNO

Application icons.

4/10 ve 14h – Fakulta informatiky FI MUNI, Botanická 68a, Brno

Komentovaná prohlídka přestavěnou a znovuotevřenou budovou Fakulty informatiky MU v Brně. Konfrontace tzv. socialistické architektury se současnou architektonickou tvorbou.
Details »

DEN ARCHITEKTURY – > SMUTEK V BRNĚ – - > OŽIVIT A OZVLÁŠTNIT

Application icons.

Dvě komentované procházky pořádané 4AM v rámci DNE ARCHITEKTURY.

SMUTEK V BRNĚ -> 5/10 V 15H Hřbitov Brno-Židenice, vstup z ulice Komprdova

Smuteční síň v Brně-Židenicích z let 1977-83 patří k významným brněnským realizacím architekta Ivana Rullera. Modernistická stavba ovlivněná skandinávskou architekturou je vsazena do příjemného prostředí židenického lesoparku. Architektu Rullerovi se spolupráci s více než patnácti výtvarnými umělci podařilo v Židenicích vytvořit dílo mimořádné architektonické i umělecké kvality, které ovšem již více než sedm let nelouží svému účelu a chátrá. V roce 2011 bylo rozhodnuto o její demolici, proti níž bojuje jak sám její autor, tak i mnozí občané Židenic.

Po slavnostním otevření sloužila smuteční síň svému účelu bez oprav a pravidelné údržby až do roku 1996. V té době již vykazovala určité známky opotřebení a několik stavebních poruch, na základě kterých nechal tehdejší nový ředitel Správy hřbitovů města Brna zhotovit znalecký posudek stavebně technického stavu objektu. Posudek konstatoval narušené povrchy stavby a havarijní stav vnějšího pláště – nejmarkantnější bylo opadávání břidlicového obkladu a degradace dřevěných ploch. Doporučena byla generální oprava, která by zamezila znehodnocení stavební konstrukce objektu. Návrh na provedení nutných oprav byl následně předložen majiteli, tedy zástupcům města Brna, kteří ovšem uvolnění finančních prostředků zamítli. Následkem toho se stav smuteční síně začal po stavebně-technické stránce zhoršovat a přirozeně začaly narůstat náklady na její případnou rekonstrukci. Tato situace trvala po dobu deseti let, kdy proběhlo další hodnocení objektu. Druhý posudek upozornil na kritický stav budovy a doporučil rychlé řešení. Výsledkem bylo uzavření síně pro veřejnost roku 2007.

Opuštěná budova byla ponechána vlastnímu osudu, stejně jako většina uměleckých děl a vybavení v interiéru. Na podnět obyvatel Židenic opakovaně jednali zástupci městské části s brněnskou radnicí o rekonstrukci. Sám architekt Ivan Ruller i odborná veřejnost začali apelovat na řešení otázky budoucnosti obřadní síně, neboť postupně degradoval nejen její vnější plášť, ale ničena či rozkrádána byla i její výtvarná složka. Rozhodnutí o dalším osudu síně padlo v září roku 2011, kdy zástupci Rady města Brna vybrali ze tří variant – zakonzervování – demolice – demolice a vystavění nové síně – třetí možnost. Rekonstrukce stávajícího objektu zvažována vůbec nebyla. Následně bylo bez vypsání veřejné soutěže či konzultace s autorem stavby zadáno zhotovení architektonické studie nové obřadní síně.

Od té chvíle se ovšem situace nijak dále nevyvinula, pomineme-li pokračující chátrání opuštěného objektu. Město na demolici dosud finanční prostředky neuvolnilo, což podněcuje veřejné iniciativy k možnému zvrácení jeho rozhodnutí. Pokus o prohlášení židenické smuteční síně za kulturní památku bohužel úspěšný nebyl, což je dáno přihlédnutím ke stavu v jakém se síň po dlouholetém zanedbání údržby nachází, ale také vzhledem k obecně nízké vůli ministerstva kultury prohlašovat za památky poválečnou architektonickou produkci.

Ve spolupráci Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byla těsně před koncem minulého roku vydána monografická publikace „Smuteční síň v Brně-Židenicích“ s ambicí znovu otevřít otázku rekonstrukce smuteční síně a poskytnout tím potřebnou argumentaci pro další diskuzi. Příspěvky teoretiků architektury i slova jejího autora, architekta Ivana Rullera, reflektují nejen umělecko-historické zhodnocení stavby a jejích výtvarných děl a zasazení smuteční síně do kontextu soudobé architektonické tvorby, ale poukazují podrobně na celý vývoj kauzy beztrestného přihlížení postupné degradaci významné architektonické realizace ze strany zástupců města Brna.

Setkání a diskuze o okolnostech vzniku a aktuálním stavu síně s autory monografické publikace „Smuteční síň v Brně -Židenicích“

OŽIVIT A OZVLÁŠTNIT -> neděle 5/10 v 16,30, sraz na Juliánovském náměstí

Komentovaná procházka po uměleckých dílech Zdeňka Macháčka, Jiřího Marka a Františka Šenka nacházejících se v prostoru sídliště v Brně-Juliánově bude zakončena na Bílé hoře u památníku založení dělnického hnutí autora Ladislava Martínka. Sídlištěm provedou autorky stejnojmenné publikace, Jana Kořínková a Markéta Žáčková.

Koná se v rámci dlouhodobého projektu 4AM – KONSONANCE MODERNY.

DEN ARCHITEKTURY // PUBLIC COLLECTION_CZ

Application icons.

Olomouc
Pátek 26. 9. 2014
19:30 Vernisáž a veřejná projekce traileru PUBLIC COLLECTION_CZ
v rámci festivalu VZÁŘÍ/Septembeam v proluce ve Ztracené ulici v Olomouci

Instalace bude prezentována o víkendu
27. – 28. 9. 2014,
11:00-17:00 na sídlišti Olomouc-Povel (v blízkosti Povelské kaple).

Brno
Instalace bude prezentována o víkendu
4. – 5. 10. 2014 (v rámci Dne architektury)
4. 10. 2014
12:00 – 17:00 Žerotínovo náměstí 6
18:00 Vernisáž
PRAHA / Fórum pro architekturu Media, Husova 18, Brno,
18:00–23:00 PRAHA/ Fórum pro architekturu a média

5. 10. 2014
11:00 –18:00 PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18, Brno,
16:30 Pódiová diskuze ve složení Ursula M. Probst, Heidrun Rosenberg a Jan Tabor (bude tlumočena z NJ)

PUBLIC COLLECTION_CZ je projektem německého interdisciplinárního uměleckého kolektivu, který do průhledného mobilního kubusu SYNTOPIAN VAGABOND instaloval více jak 5000 diapozitivů, náhodně nalezených v Mnichově, dokumentujících ikonická umělecká díla všech epoch.
Kolekce byla v rámci výzkumného záměru RESEARCHING DIAPOSITIV, podpořeného Goethe Institutem, obohacena o diapozitivy s díly socialistického realismu ze sbírek spolupracujících českých muzejních a vzdělávacích institucí.
Oproti klasickým muzejním expozicím je tento kubus díky své transparentnosti a umístění ve veřejném prostoru přístupný a otevřený každému kolemjdoucímu, který má možnost jednotlivé diapozitivy přeskupovat dle vlastní vůle a stát se tak spolutvůrcem instalace.
Sbírka PUBLIC COLLECTION se poprvé veřejnosti představila roku 2013 u příležitosti výstavy Schaustelle při Pinakothek der Moderne v Mnichově. Byla vytvořena jako společný projekt tříčlenného německého kolektivu ve složení Michaela Rotsch (vizuální média), Juliane Zellner (urbanismus) a Lugo Rob (média) ve spolupráci s českým týmem Michaelou Rýdlovou, Sabinou Souškovou a Lucií Valdhansovou (4AM).

Více info:
www.syntopianvagabond.net

MAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU) – KONCERT Z TECH. DŮVODŮ ZRUŠENÝ

Application icons.

4AM + Bumbum Satori srdečně zvou na zahřívací koncert sezony a nového kulturního prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média na Husově 18 v Brně.

19 / 9 / 2014
MAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU)
+ support BOLKA (SK/NL)

Duo Magda Mayas (preparovaný klavír) a Tony Buck (bicí), které dnes patři k těm nejvýznamnějším na světové scéně improvizované hudby, s podporou mladého experimentátora Matúša Kobolky ze slovenského labelu LOM.

Více info Details »

BEZDRÁTOVĚ / DRAHTLOS

Application icons.

VÝSTAVA MIKULOV/VALTICE
5. – 30. 9. 2014

VERNISÁŽE
5. – 6. 9. 2014

Galerie Konvent Mikulov
5. 9. 2014 v 17h

Regionální muzeum v Mikulově
5. 9. 2014 v 18h

Muzeum železné opony Valtice
Kolonáda Rajstna Valtice 6. 9. v 18h

Budova bývalé roty Pohraniční stráže 6. 9. v 19h

Společný fotografický projekt 4AM/Fóra pro architekturu a média, FLUSS, Fotoškoly Brno a Fotoschule Wien

25 let, které uplynuly od pádu komunistického režimu ve východní Evropě, proměnilo celý svět. Nepochybně nejvíce se změnila realita každodenního života v prostoru východní Evropy, hned
na druhém místě se nová situace významně
dotkla sousedících států, Německa a Rakouska. Odstranění drátů a všech sofistikovaných zátarasů a pastí z hraniční čáry bylo prvním viditelným činem, který hranice zprůhlednil, sjednocení Německa a vstup středoevropských států do Evropské unie ji později zcela vymazal. Očekávání, která sebou pád Železné opony přinesl, byla na obou stranách velká…
Jak tedy dnes vypadá změna, kterou pád Železné opony přivodil?
Kde všude ji nacházíme a jakou má podobu? Máme k sobě skutečně blíž a víme o sobě víc? Naplnily se naše sny a představy, se kterými jsme se před čvtrtstoletím probouzeli?
Pro současnou mladou generaci je téma rozdělené Evropy již jen kapitolou z dávné minulosti, odstavcem v učebnici dějepisu… Při pohledu na současné dění na Ukrajině a vzrůstající mocenské ambice Ruska ale stále více platí: “Kdo nezná svoji minulost, nemá budoucnost.”
A právě proto je dobře se nad “zadrátovanou” Evropou i dnes zamýšlet.

Evžen Sobek & Markus Hippmann, autoři konceptu projektu a kurátoři výstav

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

MOVE THE CITY / OFF PROGRAM

Application icons.

PO, ST, PÁ :: 20 h :: promítání tanečních filmů v Kafe do vany, Údolní 31 / 49.197676, 16.599031

ČT :: 17 h :: MARTIN ZAICEK /SK/ :: TĚLESNOST BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU / architektonická procházka / sraz u portálu Staré radnice
Vývoj architektúry kráča paralelne so zmenou vnímania človeka a jeho telesnosti. Oslobodenie tela v 20. storočí oslobodzuje aj architektúru. Brno je výnimočným miestom, kde funkcionalizmus vykvitol v slobodu stavania a v slobodu umiestnenia tela v ňom. Nahota konštrukcie nie je len prázdnou paralelou k nahote tela. Viditeľnosť, transparenciu, zrkadlenie a iné fenomény architektúry a tela budeme spoločne odkrývať prechádzkou po moderne centrom Brna.

ČT-SO :: WALKS, HANDS, EYES (Brno) :: Kromě ateliéru /čt 21.8. 13-17/ budou účastníkům i široké veřejnosti nabídnuty procházky vedeny Myriam Lefkowitz, Julie Laporte a Jeana-Philippa Deraila. Schůzku si domluví vždy jeden divák a performer, v určitý čas na určitém místě odkuď společně odchází na jednu hodinu doslova vidět, cítit, slyšet a dotýkat se Brna. Je doporučeno vzít si pohodlné boty.

SO :: 17 h / ZÁVĚREČNÁ PERFORMANCE / Kapucínské náměstí u café Tungsram

MÍSTA KONÁNÍ DÍLEN

VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY
PO, ÚT – Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře (49.204538, 16.583726)
ST, PÁ, SO – ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES
taneční sál kolejí JAMU Astorka, Novobranská 3 (49.194771, 16.613144)

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN PHILIPPE DERAIL (FR): WALKS, HANDS, EYES (Brno)
ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)