KUNCOVKA – REFLEXE

V rámci nového projektu 4AM nazvaného MĚSTO/Fórum pro snesitelnější každodennost spolupořádáme během letních prázdnin akci/reflexivní workshop pro bývalé obyvatele ubytovny Markéty Kuncové 2 v Brně a aktivisty, kteří se soustřeďují na podporu lidí žijících v bytové nouzi.

Od února do srpna 2016 probíhala na zmíněné ubytovně intenzivní podpora obyvatel čelících útlaku ze strany majitele. Podpora se soustřeďovala na právní poradenství a sociálně psychologickou pomoc obyvatelům, kteří se zvůli majitele vzepřeli. Přímá akce kolektivu aktivistů v uvedených měsících byla cílena na posílení schopností bránit se útlaku a osvojení si mechanismů kolektivního vyjednávání.

Reflexivní workshop je zaměřen na sdílení zkušeností napříč aktivistickými kolektivy a přípravu metodických manuálů osvědčené praxe.

Hlavními organizátory jsou Jan Milota (IQ ROMA SERVIS) a Gaby Khazalová (Deník Referendum). Dokumentace: Tomáš Hlaváček (GUERILLA.film).

Akce je součástí projektu Housing problem in Central Europe after the transition of 1989, který je organizovaný šéfredaktorkou polského časopisu autoportret, Dorotou Leśniak-Rychlak, a finančně podpořen Mezinárodním visegradským fondem.

https://autoportret.pl

4AM VE SPOLUPRÁCI S DENÍKEM REFRENDUM CHYSTÁ NOVÝ PROJEKT „MĚSTO“

Už víc než rok připravuje kolektiv 4AM Fórum pro architekturu a média s Deníkem Referendum novou mediální platformu s lakonickým názvem MĚSTO a podtitulem Fórum pro snesitelnější každodennost.

Náš projekt by měl skloubit expertní vhled do problémů současného urbanismu se širší veřejnosti přístupnou žurnalistikou, která klíčová témata spojená s veřejným prostorem zpřístupní těm, kteří ho užívají. Jsme přesvědčeni, že české mediální scéně i veřejné debatě ještě pořád chybí diskusní platforma, která by dokázala systematicky a srozumitelně artikulovat vizi žitelnějšího města v dialogu s lidmi, kteří v něm žijí.

Iniciátorky projektu, kterými jsou novinářka Deníku Referendum Gaby Khazalová, historička architektury Šárka Svobodová, teoretička mediálního umění Barbora Šedivá, historička umění Petra Hlaváčková, socioložka Terezie Lokšová, architektka Petra Šebová a architekt Roman Čerbák, doplňuje postupně širší mezioborový kolektiv dalších autorek a autorů.

MĚSTO bude multimediálním prostorem, kde se osobnosti ze světa architektury, urbanismu, geografie, sociologie, antropologie, ale i vizuální kultury, médií a občanské společnosti potkávají s širokou čtenářskou obcí. Výsledkem takového přemostění bude, pevně věříme, snesitelnější každodennost pro všechny. Doufáme, že s vámi můžeme počítat.

Projekt vzniká s podporou grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna.

Stay tuned!

VYCHÁZÍ KNIHA – UMELÁ NEINTELIGENCIA: SVET SA NÁM NESTAL

Tisková zpráva 

(Brno, 18. 12. 2020) Svet sa nám nestal je autorská prvotina, sbírka trpce-směšných textů i umělecký experiment na téma fungování umělé inteligence v dnešním světě.
Co se stane, když neuronovou síť nakrmíme texty z kontroverzních online diskusí a s naučenými texty se do nich suverénně vrátíme? Jakou výpověď dává stroj o světě, když se naučí generovat motivační citáty, nebo přejmenuje všechna města a obce na Slovensku? Dadaistický rozměr na dnešní politické scéně krutě odrážejí kapitoly Kandidátna listina a Volebné programy – díky použitým materiálům aktuálních politických stran jsme jejich voliči vlastně my všichni. 
 

Umělá neinteligence je dlouhodobý autorský výzkum hudebníka a performera Samuela Szabóa, ve kterém s nadhledem zabývá použitím nástroje umělé inteligence v kontextu soudobého post-internetového světa. Recurrent Neural Network (RNN) je algoritmus strojového učení, který se učí hledat struktury v korpusu vstupních údajů. Většina modelů Umělé neinteligence používá implementaci RNN sloužící na učení a tvorbu textů – když ji naplníme textem z Bible, naučí se generovat stejné texty, když program nakrmíme MIDI soubory s hudební informací, začne generovat MIDI soubory.

Umělá neinteligence se v tomto uměleckém projektu stává autonomním autorem, který vstupuje do kontextu aktuální literární tvorby, geografem, volebním lídrem nebo živým diskutérem v online prostředí, kde je i tak někdy těžké rozlišit, který příspěvek psal svobodný člověk, placený troll nebo robot.

Přesně takovým případem jsou například texty z úvodní kapitoly knihy: lidový internetový diskutér Andrej Dadanko se své “názory” naučil z 40 MB korpusu diskusních příspěvků z Facebooku pod články o utečencích, Romech, nebo stávky učitelů a do diskuzí se následně vrátil pod krycím jménem Daniel Andrejko. V pestrobarevném sešitu vedle sebe najdeme i básně sv. Teodora, který se potkal s online překladačem, přejmenovanou mapu měst a obcí Slovenska a také motivační citáty, které autorka Umělá neinteligence ručně přepsala a vložila do tajného deníčku ze světa, který se nikdy nestal. 

Autorem konceptu je Samuel Szabó, performer a výrazná postava česko-slovenského hudebního undergroundu. Editorka a iniciátorka publikace Barbora Šedivá ke grafickému zpracování textů přizvala divadelní režisérku Lucii Repašskou. Právě její vizuální interpretace tvoří další zásadní obsahovou rovinu knihy, která důvtipně komentuje těžko rozlišitelné hranice osobního a počítačem generovaného světa. Na knize spolupracovali
i editorka Michaela Velčková a grafický designér Daniel Szabó.

Knihu je možné zakoupit na:

https://samcobratdazdoviek.bandcamp.com/album/svet-sa-n-m-nestal

http://forum4am.cz/umelaneinteligencia


INFO O AUTORECH A VYDAVATELSTVÍ

Samuel Szabó (aka Samčo, brat dážďoviek) je performer a výrazná postava česko-slovenského hudebního undergroundu. V roce 2014 získal ocenění Radio_Head Awards v kategorii Experimentální hudba, v roce 2018 se stal mistrem Slovenska ve Slam Poetry. Ve svých hudebních projektech často kombinuje terénní nahrávky přírody s alternativním písničkárstvím a publikuje je na vlastním labelu Varovec Prodakšn, spolupracuje s dalšími hudebníky a performery (účinkoval např. v operách Mira Tótha – Záhada tyče, Tyč, Oko Za Oko anebo v představení Projekt Onegin Divadla SkRAT) a jeho nejnovějším počinem je skladba „Rádio😘 uvádza: Rok na vidieku“ na objednávku Rádia Devín Slovenského Rozhlasu. Kromě toho přednáší a publikuje texty týkající se slovenské alternativní a experimentální hudební scény a mediální kultury (časopisy Kapitál, Kloaka, online magazín 34.sk). Žije a pracuje na cestě za dalším vystoupením. 
https://samcobratdazdoviek.bandcamp.com

Lucia Repašská je režisérka a umělecká šéfka inscenační platformy D’epog. Jako tvůrkyně pohybující se na rozhraní alternativní a undergroundové scény spolupracuje s výraznými osobnostmi nezávislé kultury a zabývá se fenoménem hereckého tréninku a experimentální scénickou tvorbou na půdorysu site-specific, činohry, intermédií a performance. V rámci akademické praxe na JAMU v Brně působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu, kde ve spolupráci s Ústavem biomedicínského inženýrství VUT a Laboratoří pro experimentální humanitní vědy HumeLAB zkoumá meze divácké percepce u současného publika. Tvorbou souboru D’epog i vlastní pedagogickou a lektorskou činností se pravidelně prezentuje na řadě konferencí a divadelních festivalů doma i v zahraničí. V roce 2015 vydala publikaci Skladba rozkladem: Dekompoziční principy v inscenační tvorbě.
depog.com 

4AM Fórum pro architekturu a média je brněnský spolek a otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. Spolek 4AM provozoval Galerii architektury i kulturní prostor PRAHA v Brně. Kromě toho je 4AM i vydavatelstvím autorských knih a publikací, které kriticky zkoumají aktuální kulturně-společenské témata a problémy (např. Kompaktní město, Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák /1925–1998/, Martin Zet: Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety, Petr Jambor: Palimpsest, Zin 1 – 3).

www.forum4am.cz 

Další spolupracovníci: Michaela Velčková (editorka),  Daniel Szabó (editor designu) 

Kontakt:

Barbora Šedivá
4AM/Fórum pro architekturu a média 
Lidická 46, 602 00 Brno
www.forum4am.cz
forum4am@gmail.com
M: + 420 733 539 062

PŘIPRAVUJEME – Kniha Umelá neinteligencia: Svet sa nám nestal

Svet sa nám nestal je autorská prvotina, sbírka trpce-směšných textů i umělecký experiment na téma fungování umělé inteligence v dnešním světě. Autorem konceptu je Samuel Szabó, performer a výrazná postava česko-slovenského hudebního undergroundu, ke grafické interpretaci vybraných textů byla přizvána divadelní režisérka Lucia Repašská. Knihu vydává brněnské sdružení 4AM/Fórum pro architekturu a média a autorkou textů je Umělá neiteligence.

ISBN 978-80-905149-8-0

Kniha vychází v prosinci 2020.

Michal Kindernay – Datové tkaniny

Plastiky, zídky a další sochařské prvky Miloše Zeta na pražském sídlišti Pankrác podléhají historickým, politickým, společenským, povětrnostním změnám a teplotním výkyvům, intenzivním dešťům a krupobitím, včetně rozdílů mezi denní a noční teplotou, silnému UV záření apod., aktuálně také klimatickým změnám. Datové otisky na zdech: časosběrná technika, vlhkost, teplota, tlak, skupina plynů ovlivňující kvalitu ovzduší, NH3, NOx, benzen, CO2, M10, PM2,5, rychlost větru a intenzita zvuku.

Datové tkaniny

Autor: Michal Kindernay

Období časosběru: březen – květen 2020

script: Lloyd Dunn

https://forum4am.cz/zet

VYŠLA KNIHA Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

VYŠLA KNIHA Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety, kterou při příležitosti výstavního projektu Martina Zeta a kurátorky Terezie Petiškové vydal Dům umění města Brna, Spolek přátel DUMB a naše sdružení se také stalo jejím spoluvydavatelem.

Kniha obsahuje autorskou koláž textů, záznamů vzpomínek a obrazových dokumentů ze života Miloše Zeta, soupis jeho sochařských realizací a případové studie jeho díla od Venduly Fremlové, Jany Kořínkové, Zuzany Kriškové a Tomáše Pospiszyla.

Součástí publikace je i AUTORSKÝ KOMENTÁŘ Zdi, sokly, makety, kódy, který je výstupem archivního a terénního výzkumu kolektivu 4AM (Aschen Blond, Šárka Svobodová, Jarumyl Sedlak + hosté Michal Kindernay, Magdalena Kobzova.) Jeho předmětem je umělecká tvorba dvou autorů – sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta. Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta spjata s architektonickými a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století: sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality byly pro členy 4AM příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu.

Přikládáme několik ilustračních fotografií k našemu příspěvku (foto Tereza Ikon Photography) a kromě čtení knížky, bychom Vás rádi pozvali i K NÁVŠTĚVĚ TÉTO SKVĚLÉ VÝSTAVY, která v Domě umění města Brna potrvá ještě do 26. 7. 2020! Martin Zet: Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY
Autor a editor publikace: Martin ZetTexty: 4AM (Barbora Šedivá, Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Michal Kindernay), Vendula Fremlová, Jana Kořínková, Zuzana Krišková, Tomáš Pospiszyl a Martin Zet
Fotografie: APA, Sophie Busserolle, 4AM, Lenka Ondráková, Alex Paul, Zdeněk Voženílek, Josef Vinklář, Jaroslav Beneš, Jiří Andrle, Pavel Karous, Luba Hédlová, Tibor Honty, Julius Berger, Hynek Alt (skupina), Martina Pachmanová, Vlastimil Leška, Jiří Skála (skupina), Matěj Zet, archiv Miloše Zeta, archiv Martina Zeta

Vydal Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno ve spolupráci s Domem umění města Brna, p.o., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno a s 4AM, z.s., Lidická 46, 602 00 Brno

Kniha vychází za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Statutárního města Brna

ISBN 978‐80‐703952‐4 (Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s.)
ISBN 978‐80‐7009‐194‐4 (Dům umění města Brna, p.o.)
ISBN 978‐80‐905149‐7‐3 (4AM, z.s.)

Více info k 4AM příspěvku k celému projektu i na: https://forum4am.cz/zet/zet_legenda.html

Zdi, sokly, makety, kódy – 4AM & Martin a Miloš ZET

Zdi, sokly, makety, kódy (červen 2019 – duben 2020) je název archivního a terénního výzkumu kolektivu 4AM, jehož předmětem je umělecká tvorba dvou autorů – sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta. Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta spjata s architektonickými a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století. Sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality jsou příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. 

Zatímco Martin Zet se v rámci tohoto tématu pouští do velkorysého výstavního a knižního projektu ve spolupráci s Domem umění města Brna, kurátorský kolektiv 4AM se zaměřil na terénní sondu a ke spolupráci přizval audiovizuálního umělce Michala Kinernaye s jeho dílem Datové tkaniny.

Jejich vizuální intepretace díla Miloše Zeta se stala součástí knižního projektu Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety, a díky přenesení do online prostoru se kódy Zetovy tvorby stávají i součástí digitálního světa, přístupné všem – s dosahem sítě. 

Aktualizované datové otisky, které vznikají časosběrnou technikou, bude možné průběžně sledovat na webstránce projektu: https://www.forum4am.cz/zet

Datové tkaniny

Autor: Michal Kindernay

Období časosběru:  březen – květen 2020

script: Lloyd Dunn

Plastiky, zídky a další sochařské prvky Miloše Zeta na pražském sídlišti Pankrác podléhají historickým, politickým, společenským, povětrnostním změnám 

a teplotním výkyvům, intenzivním dešťům a krupobitím, včetně rozdílů mezi denní a noční teplotou, silnému UV záření apod., aktuálně také klimatickým změnám. Datové otisky na zdech: časosběrná technika, vlhkost, teplota, tlak, skupina plynů ovlivňující kvalitu ovzduší, NH3, NOx, benzen, CO2, M10, PM2,5, rychlost větru a intenzita zvuku. https://www.forum4am.cz/zet

!!!! POSLEDNÍ PRIMA SEZÓNA PRAHY V BRNĚ !!!! >> POSLEDNÍ PRIMA SEZÓNA PRAHY V BRNĚ >>

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vstupuje po pěti letech fungování do poslední sezóny a v prosinci 2019 svůj provoz na nádvoří Pražákova paláce ukončí. Program pod vedením spolku 4AM tu bude již tradičně tvořit série akcí zaměřených na aktuální témata z oblasti soudobé architektury i umění. Podzim v brněnské PRAZE nabídne např. zahájení Ceny Jindřicha Chalupeckého, křest monografie streetartisty TIMA, nebo koncert významného japonského hudebníka Otoma Yoshihideho. Svůj celoroční výzkum témat spojených s destabilizací a proměnlivostí architektonického navrhování završí i tvůrčí skupina final_final a jejich hosté Petr Jambor, Atlas of Places, Takk architecture nebo Anetta Mona Chişa & Lucie Tkáčová. Program uzavře výstavní projekt maďarské umělkyně Andi Schmied tematizující problematiku nově budovaných výškových věží a jejich modernistický odkaz v Brně.

PODZIM V PRAZE V BRNĚ

PRAHA ve své poslední sezóně navazuje na dlouhodobé spolupráce, které tvoří např. pravidelné středeční přednáškové cykly TIM Masterclass ve spolupráci s oborem Teorie interaktivních médií nebo Videogram Moravské galerie a FaVU VUT. Spolu s Cenami Vinyla bude PRAHA ve středu 25. 9. hostit přednášky hudebních publicistů Karla Veselého a Miloše Hrocha a v pátek 27. 9. koncertní večer Genot Centre Night.

Ve čtvrtek 26. 9. od 18 hod proběhne v Pražákově paláci zahájení 30. ročníku výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nakladatelství Druhé město v pátek 4. 10. pokřtí monografii streettartisty TIMA a nová česká platforma pro performativní umění Terén tu v sobotu 5. 10. zakončí svůj zahajovací týden koncertem legendy experimentální hudby Otoma Yoshihideho (JP) a české impro formace IQ+1.V říjnu se PRAHA opět připojí i do celorepublikové akce DEN ARCHITEKTURY.

Tvůrčí architektonická skupina final_final naváže na svůj celoroční výzkum témat spojených s destabilizací a proměnlivostí architektonického navrhování. Podzimní a zimní programový blok s názvem NEW KIDS ON THE BLOG bude věnován tématům neviditelnosti a virtualitě i otázkám kurátorování architektury. Ke spolupráci na další experimentální intervenci přímo v prostoru kavárny přizvali vizuálního umělce Petra Jambora a přednášky připraví hosté jako např. Atlas of Places, Takk architecture a umělkyně Anetta Mona Chişa & Lucie Tkáčová.

Program uzavře výstavní projekt naší rezidentky, maďarské umělkyně Andi Schmied, tematizující problematiku nově budovaných výškových věží a jejich modernistický odkaz v Brně.

PROSTOR JAKO NÁSTROJ KOMUNIKACE

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vznikl v roce 2014 jako reakce na výzvu Moravské galerie otevřít prostory státní instituce veřejnosti a vnést na nádvoří Pražákova paláce každodenní život.

Spolek 4AM vedený odbornicemi a odborníky z oblasti architektury, teorie umění i volné tvorby, se rozhodl v prostorách bývalé restaurátorské dílny vytvořit bezbariérový kulturní prostor, který propojí jak různé instituce, tak i městské subkultury a návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti.

Po pěti letech intenzivního každodenního provozu, více než tisícovky akcí, důležitých setkání i velice korektní a vzájemně obohacující spolupráce s Moravskou galerií se členky a členové spolku rozhodli ke konci roku 2019 provoz PRAHY na nádvoří Pražákova paláce ukončit. 4AM bude nadále rozvíjet vlastní odbornou činnost a své síly věnovat nově se rýsujícím projektům i prioritám v osobním životě.

Bilancování a hodnocení uplynulé činnosti bychom rádi věnovali větší prostor až ke konci následující pod/zimní sezony, proto prosíme veřejnost, aby tuto zprávu brala spíše jako pozvání k návštěvě a společnému kulturnímu zážitku u nás.

PRAHA / NOVÝ KULTURNÍ PROSTOR V BRNĚ PRAHA / NEW CULTURE SPACE IN BRNO

Application icons.

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.

NOVÝ VARIABILNÍ KULTURNÍ PROSTOR S KAVÁRNOU

Veřejný prostor prorůstající zevnitř ven, místo setkávání a komunikace, propojení s městem a jeho komunitami, subkulturami, institucemi a angažovanými občany. Otevřenost, bezbariérovost, volný pohyb a svoboda vyjádření jako princip. Od října 2014 provozuje 4AM, z.s. ve spolupráci s Moravskou galerií a dalšími partnery.

Místo: Husova 18, Brno (Nádvoří Pražákova paláce)

– nový interaktivní kulturní prostor v centru města
– veřejná knihovna, medialab
– prostor pro výstavy současného umění a kulturní akce
– sdílená pracovna
– denní kavárna, bar

– architektura
– soudobé umění a hudba
– urbanismus
– aktuální kulturně-společenská témata

– lokální i mezinárodní spolupráce
– vzdělávání
– sdílení zkušeností a názorů
– dialog mezi scénami
– prostor pro diskuzi

Variabilní kulturní prostor PRAHA nabízí:

Kabinet ‒ knihovna, studovna, mediatéka. Nejnovější i starší významná odborná periodika o současné architektuře, designu a mediálním umění.

Přednáškový a interaktivní prostor, medialab – přednášky místních i zahraničních architektonických a uměleckých vysokých škol, ateliérů, umělců a teoretiků, workshopy, happeningy, diskuze a fóra, audiovizuální projekce, ateliérové schůzky a sympózia.

Výstavní prostor a klub – experimentální výstavy architektonických projektů, mediálního umění, tvorby profesionálů a studentů architektury a umění z celé Evropy. Koncerty elektronické, improvizované i soudobé klasické hudby. Taneční improvizace, autorské a experimentální divadlo, projekce.

Denní kavárna a bar ‒ posezení uvnitř i na nádvoří Pražákova paláce. Nabídka kvalitního občerstvení, alko i nealko nápojů. Lokální dodavatelé, setkání nadšenců i profesionálů z oblasti gastronomie, dostupné ceny, možnost připojení na wifi po celý den.

www.prahavbrne.cz
https://www.facebook.com/prahavbrne

BEZDRÁTOVĚ / DRAHTLOS v zahradách premonstrátského kláštera v ŽelivěWIRELESS

Application icons.

EXPOZICE POD ŠIRÝM NEBEM V ZAHRADÁCH PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA V ŽELIVĚ

6. 6. – 31. 8. 2015

ZAHÁJENÍ KLÁŠTER ŽELIV
sobota 6. 6. 2015 od 15h
 hodin
15h přednáška „Budete mými svědky“ P. PhDr. Jindřicha Zdeňka Charouze O.Praem., ThD., sál České nebe
16h vernisáž výstavy fotografií – úvodní slovo Evžen Sobek, zahrada opatství

Společný fotografický projekt 4AM/Fóra pro architekturu a média, FLUSS, Fotoškoly Brno a Fotoschule Wien, jenž byl prezentovaný na výstavách v Mikulově, Valticích, Gmünd, Vídni, Wolkersdorfu a Brně, bude nyní reprízován v zahradách premonstrátského kláštera v Želivě.
.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.