ZVUKOVÁ JESKYNĚ SONICAVE

Multimediální koncerty uvnitř světelné instalace v jeskyni.

8.6 (pá) a 23.6.2012 (so) vždy od 19:00 / jeskyně Výpustek (nedaleko Křtin), CHKO Moravský kras

Experimentální elektro-akustická hudba brněnského audiovizuálního umělce a hudebníka Jiřího Suchánka zazní uvnitř multimediální instalace “Zvuková jeskyně” od stejného autora. Na této neobvyklé akci se propojí tma, světla, prostorové ozvučení a elektro-akustická hudba se saxofonem Petri Herzana a zpěvem známé brněnské herečky Evy Vrbkové. Koncert nabídne delikátní akustický a vizuální zážitek, který není možné reprodukovat na žádném jiném místě.

Celá akce se odehrává uvnitř světelně-zvukového systému “Zvukové jeskyně”, který umožňuje vytvářet neobvyklé prostorové světelně-zvukové vjemy pomocí digitálně řízené soustavy 528led diod a 10ti kanálového ozvučení rozmístěného na stěnách a stropech jeskyně. Vzniká tak jedinečný umělecký prostor otevřený mnoha hudebním i vizuálním experimentům.

Koncert je součástí projektu Architektura fikce a festivalu Cave Beat 2012.

www.sonicave.com

ASKING ARCHITECTURE // 4AM součástí vítězného projektu 13. Bienále architektury v Benátkách 2012! ASKING ARCHITECTURE // 4AM part of the 13th International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia!

Projekt Asking Architecture je vítězným návrhem na realizaci expozice v Pavilonu České a Slovenské republiky na prestižní mezinárodní přehlídce 13. Bienále architektury v Benátkách 2012 (29. 8. – 25. 11. 2012).

V březnu ho vybrala odborná komise ze 30 návrhů od slovenských a českých autorů. Autorem návrhu vítězné expozice je sdružení rese arch, které projekt realizuje pod vedením architekta Jana Perneckého ve spolupráci s národními institucemi (Slovenská národná galerie, Ministerstva kultury SR a ČR) a dalšími nezávislými organizacemi.

Československý pavilon bude obsahovat společnou expozici těchto autorů a skupin: 4AM fórum pro architekturu a
média (CZ), Atrakt art (SK), Banská St a nica (SK), Bunka pre súčasnú kultúru (SK), Čerstvé ovocie, n.o. (SK),
Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 (SK), Offcity (CZ), rese arch (SK), Urbanflow (SK) a ďalších.

Foto z prvního workshopu, 27. – 29. 4. 2012, Banská Štiavnica, SK tu: facebook album

—————————————–

Více o samotném projektu Asking Architecture:

A growing number of independent groups and individual authors treats architecture as a media of art, culture / cultivation, science or society. Their authors are often not architects (or don’t act in a conventional architectural way), don’t belong to one generation nor community, they don’t necessarily name their medium an architecture. They, however, treat it and they do it unconventionally: they don’t tend to give answers, nor solve problems. They are rather exploring, asking, deconstructing, analyzing, arguing and experiencing. The way they do it varies: from asking verbal questions, through secondary media to direct action.

This kind of approach doesn’t arise from a private, public, nor common social assignment. Its driving force is a great passion or even an urge to explore, deconstruct and play with urbanity and architecture. It’s only natural, that these activities are voluntary, civic, alternative – and eventually social and networked. No guidance (school, institute or private practice) would allow for such a free approach. Hence these projects are closer to an art rather than to a conventional architecture. Even though there are usually architects involved, they don’t act like ones. It’s a slow and gradual shift in the understanding of an architect’s role.

A selection of Slovak and Czech independent projects will be a dialogue starter between the authors and a passionate audience. The presence in Venice will be a natural continuation of the projects in a sophisticated environment of La Biennale. Without the audience the display wouldn’t exist – the exposition will only appear to those willing to start a dialogue. In a virtual space of augmented reality, there will be about 30 parallel exhibitions accessible through the a boundary-less interface of digital technologies. The visitors will be asked to literally talk to the authors and the projects themselves. Their comments will be recorded and later used as a trigger for further activities.

The Czechoslovak pavilion will house a common display of the following groups and authors: 4AM forum for architecture and media (CZ), Atrakt art (ak), Banská St a nica (SK), Bunka pre súčasnú kultúru / Cell for contemporary culture (SK), Čerstvé ovocie, n.o. / Fresh fruit (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 / Platform 1-12 (SK), Offcity (CZ), rese arch (SK), Urbanflow (SK) and others.

Author of the concept and curator: Ján Pernecký

Production: Slovak national gallery, rese arch, o.z., Mladý pes, n.o.

Co-authors of the concept: Barbora Šedivá, Denisa Chylová, Ľubica Drangová, Matej Fandl, Ana Filip and representatives of the involved groups: Zuzana Bodnárová, Martin Brix, Daniel Dida, Zuzana Godálová, Petra Hlaváčková, Martina Kalusová, Jakub Kopec, Július Krištof, Pavlína Morháčová, Jürgen Rendl, Ondřej Teplý. Pokračovat ve čteníASKING ARCHITECTURE // 4AM součástí vítězného projektu 13. Bienále architektury v Benátkách 2012! ASKING ARCHITECTURE // 4AM part of the 13th International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia!

Workshop Standuino fraAngelicoWorkshop Standuino fraAngelico

Medialab 4AM ( www.forum4am.cz ) a Graukllktv o.s. ( www.graukllktv.eu ) Vás při příležitosti výstav a eventů REMAKE (www.remakeme.eu ) a výstavy Standuino zvou na bastl workshop pro úplné začátečníky i pokročilé. Na workshopu si vyrobíme syntezátor Standuino fraAngelico…!

Kdy: neděle 1.4.2012 od 10:00 (poté koncert účastníků -jam session)
UPOZORNĚNÍ: NEJEDNÁ SE O APRÍL workshop skutečně proběhne! 🙂

Kde: 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18, Brno

Kapacita: maximálně 15 lidí

Cena: 1000 kč na osobu.

Příhlášky formou vstupenky ve 4AM: od 24.3.2012 bude možno ve 4AM Galerii architektury na Starobrněnské 18 zakoupit vstupenky na workshop. Je nutné si tímto rezervovat místo a zapsat své jméno a e-mail na přiložený papír. Praktikant prodávající lístky na výstavu v otevíracích hodinách Galerie bude informován o podrobnostech. Výše vstupného je 650 kč a pokrývá náklady na součástky syntezátoru. Doplatek bude uhrazen přímo na workshopu. Pokud máte strach, že se na Vás nedostane rezervujte si vstupenku na standuino@gmail.com a po domluvě bude možno provést platbu přes paypal nebo převodem.

TRIAL 3 >>> Večer studentské audiovizuální tvorby

28/3 ve 20h >>> 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18

Další z večerů studentské audiovizuální tvorby (nejen) z Favu.
V této edici vystoupí poprvé i pořadatelé Trialu: Jiří Suchánek (aka Plasma Spielplatz) a VJ Kolouch.

Lineup:

… „pantone“ – Adéla Korbičková, http://adelaulakorbickova.blogspot.com/
Dana Balážová – instalace, prezentace
PLASMA SPIELPLATZ – sushi light’n’sound set, www.jiri-suchanek.net
20001 – Vj Kolouch + Strangelet, http://www.behance.net/vjkolouch
http://www.anymadestudio.com/artists/jan-sramek/, http://onesheet.com/strangeletcz/
VEIT B – club house, techno, http://soundcloud.com/veit-b

Začátek ve 20:00

Vstup: zdarma

REMAKE :: Václav Peloušek, Ondřej Merta (CZ) – Standuino REMAKE :: Václav Peloušek, Ondřej Merta (CZ) – Standuino

20 / 3 / 2012 – 15 / 4 / 2012

REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments je mezinárodní umělecký projekt, který probíhá od června 2010 do května 2012. Jeho cílem je iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných historií mediálního umění. Završením projektu je mezinárodní putovní výstava, která bude k vidění od 7. 3. do 15. 4. 2012 v Domě pánů z Kunštátu a jednu z její častí od 20. 3. do 15. 4. 2012 v 4AM/Galerii architektury. Spíše než o statickou výstavu v tradičním smyslu slova půjde o dynamickou sociální akci, která přinese sérii uměleckých událostí prezentujících jak nová, tak i vybraná průkopnická díla mediálního umění

4AM / Galerie architektury bude sloužit jako výstavní prostor i mediální laboratoř, ve které bude představena lokální podoba Do It Yourself scény – originální studentská platforma Standuino. Tu k jejím aktivitám inspirovala tvorba hudebníka a pedagoga FaVU Stanislava Filipa a specifický fenomén tzv. bastlení. Václav Peloušek a Ondřej Merta ve výstavě představí remake instalace Stanislava Filipa Uživatelský interface, povedou workshopy na výrobu vlastních zvukových /video syntezátorů a spolu se Stanislavem Filipem workshop na téma odpalování tranzistorů a dalších elektronických součástek a fyzikalita těchto jevů. Součástí jejich autorské prezentace budou i intervence do veřejného prostoru, spuštění pirátského televizního vysílání, nebo také zařízení, které bude vysílat do vesmíru tzv. katalogové listy (datasheety) platformy Standuino pomocí pulzů fotonů o vlnové délce 650 nanometrů.

Vytvoříme a odprezentujeme tu prototypy zařízení, které umožňují analyticky pohlížet na jejich digitální a elektronickou podstatu v modernistickém smyslu slova, jako například vztah nosiče (elektroniky) a esence (digitality) či třeba analýza gest umělce-bastlíře. Naši vizi nám pomáhá naplňovat Standa Filip, který je v našem prostředí jedinečný tím, že díky studiu fyziky a zkušeností se stavbou hudebních nástrojů rozumí podstatě elektroniky a současně o ní dokáže přirozeně přemýšlet v uměleckém kontextu. (Václav Peloušek, Ondřej Merta)

http://www.standuino.eu/

Více info k výstavě:

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/remake

REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments is an international art project happening from June 2010 until May 2012. Its aim is to initiate creation and presentation of contemporary works inspired by the history of media arts. Project’s final part is an international touring exhibition which will be shown in The House of Lords of Kunstat (The Brno House of Arts) and 4AM/Gallery of Architecture from 7 March until 15 April 2012. More than a static exhibition in a classical approach, this exhibition will be rather a dynamic social action that brings a series of artistic events presenting new, as well as selected pioneering media art pieces.

4AM / Gallery of Architecture will serve as an exhibition space and media laboratory where local Do It Yourself scene will be presented – original student platform Standuino. Its activities were inspired by the works of musician and FaVU pedagogue Stanislav Filip and by the specific phenomenon – kludging. In the exhibition, Václav Peloušek and Ondřej Merta will present a remake of Stanislav Filip’s installation User interface (Uživatelský interface), they will lead the workshops of making your own sound / video synthesizers and together with Stanislav Filip, they will lecture a workshop focused on blasting off the transistors and other electronic components and the physicality of these occurrences. Part of their author presentation will be also interventions in the public space, establishing of the pirate television broadcast or the device emitting Standuino platform datasheets into the universe through photon pulses of wave length 650 nanometers.

„We will construct and introduce prototypes of devices that allow analytical observation of their digital and electronic principles in the modernistic sense of word, as for example relation between the carrier (electronics) and the essence (digitality) or analysis of artist-kludger gestures. Standa Filip is helping us to put the vision into reality. He is unique persona in our environment because he has studied physics and he has experience with constructing musical instruments, so he is able to understand the nature of electronics and at the same time, he can naturally think about it in the artistic context.“ (Václav Peloušek, Ondřej Merta)

http://www.standuino.eu/

More info at:

http://www.dum-umeni.cz/en/vystava/remake

TRIAL 2 /// Večer studentské audiovizuální tvorby

Kabinet audio-video FaVU a 4AM srdečně zvou na večer studentské audiovizuální tvorby.

08/02/2012 20/00 ve 4AM, Starobrněnská 18

Vystupující:

AV Performance:
DETEKTIV + INFORMEL (VJ)
ZZ8B + MADZOON (VJ)
PANÁČIK

Projekce:
VOJTĚCH VANĚK
KATEŘINA KYNCLOVÁ
PETR ŠPRINCL
MARIE HÁJKOVÁ

Garanti projektu:
Jiří Suchánek a VJ Kolouch

Handa Gote Research & Development: Pan Roman / 8mm film performanceHanda Gote Research & Development: Mr. Roman / 8mm film performance

Application icons.
Application icons.

13. 10. 2011 // 20 h

Účinkují: M. Ježek, D. Freundl, T. Procházka

Délka performance: 55 minut

Představení o životě pana Romana, zaznamenaném na podomácku natočeném 8mm filmu. Celkem osm cívek filmu neznámé rodiny bylo součástí filmového materiálu nalezeného při přípravách představení EKRAN. Nyní dostávají svůj prostor v samostatném projektu Pan Roman.
Projekci provází živá hudba na staré elektronické nástroje – elektronické varhany a kytaru. Proje…kt je zamýšlen jako bytová událost pro omezený počet diváků, kteří událost dotvářejí přineseným občerstvením, nebo jenom svojí přítomností. Vzniká živá reminiscence na akce bytové kultury v 80.letech.

Application icons.
Application icons.

13. 10. 2011 // 8 pm

Handa Gote Research & Development: Pan Roman / 8mm film performance

Performers: Ježek, Freundl, Procházka
Lengths: 55 minutes

The performance is about the life of Mr. Roman. Moments from his life were recorded on the 8 mm format in a DIY way. These eight film reels showing the life of an unknown family became part of the film footage used in the previous work, a piece entitled EKRAN. This self-made film is now being used as main material in the project called Mr. ROMAN.

Handa Gote is an art group which alternates instrumentation of sound installation, non-verbal and dance theatre, live music, visual theatre and technologies. Their work is influenced by minimalism, eastern philosophy and the DO IT YOURSELF movement. It is a mixture of Czech craftsmanship, recycled objects and technologies and the inspiration by japanese esthetic categories Mono no ware, Wabi and Sabi.

Handa Gote :: Pan Roman :: web

Pan Roman – VIDEO

Pokračovat ve čteníHanda Gote Research & Development: Pan Roman / 8mm film performanceHanda Gote Research & Development: Mr. Roman / 8mm film performance

Viera Čakányová: Alda, dokumentární film Viera Čakányová: Alda, documovie

Application icons.

14. 10. 2011 // 19.30 h

Délka: 52 min.
Premiéra: 2009

Film dokumentární formou vypráví příběh paní O. postižené demencí Alzheimerova typu. Filmový materiál je doplněn o videozáznamy z malé digitální kamery, do které si paní O. nahrává instruktáže k různým každodenním činnostem, vzpomínky, myšlenky a komentáře událostí, které nechce zapomenout v naivní snaze otisknout sebe sama do média filmu kvůli budoucím referencím. Film skrze osobní příběh postupného zapomínání reflektuje postoj postkomunistické společnosti ke své nedávné minulosti.

Application icons.

14. 10. 2011 // 7.30pm
Viera Čákanyová: Alda, documentary film
Length: 52 minute, CZ
Premiere: 2009

The story of Mrs. O., suffering from dementia caused by Alzheimer’s disease, is told through a combination of documentary film footage and her own video journals. The handy digital camera serves Mrs. O. to record instructions for different daily activities, memories, thoughts and commentaries on various events, trying naively to enroll/chronicle herself in the medium of film for further references in the memory-less future. Through the personal story of a gradual memory loss the film reflects the attitude of the post-communist society towards its recent history.

Viera Čakányová was born in 1980 in Bratislava. She studied Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava – Department of Scriptwriting. She continued in her film studies later at Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague – Departement of Documentary Film. In her first years of study she made films Under Under Ground (2006), Červi/ Worms (2007) a Piraňa/ Piranha (2007) which were succesfully shown on several international festival of short movies. The latter one was awarded the best documentary on FAMUfest 2007 – annual festival of student films of FAMU. Her last film till the date received award for the best student film at FAMUfest 2009.

Pokračovat ve čteníViera Čakányová: Alda, dokumentární film Viera Čakányová: Alda, documovie

MEDIA-PERFORMANCE 3 MEMORY Česko-německé sympozium MEDIA-PERFORMANCE 3 MEMORY Czech – German symposium

Application icons.

15. 10. 2011 // od 10 h do 18 h // přednášky, diskuze, performance, workshopy // Mechanizmy vzpomínání a zapomínání

Application icons.

15th October / from 10am to 1pm

Session 03: Mechanisms of Remembering and Forgetting

10am – 10.40am
Christine Rahn (Brno/Leipzig)
Performing the Archive. The Overlapping of Archive Material in the Work of Lutz Dammbeck

„I am an assembler“ – that’s how the film-maker and media artist Lutz Dammbeck (*1948, Leipzig) describes his method. In his performances, the so-called „Mediencollagen (media collages)“, that he used to presented mainly in the underground scenes of the GDR during the 1980s, he combines media artifacts – image, sound and text – out of Germany’s contemporary history and cultural heritage. The lecture attempts to introduce the intermedia interactions of Dammbeck’s quotation system, based on his last installations referring to the media collages: „Materiallager (material storage)“, presented on the occasion of the Leipzig show „40jahrevideokunst.de: Revision DDR (40yearsvideoart.de: Revision GDR)“ and his recently opened archive presentation at Akademie der Künste in Berlin. A range of striking motives will be analyzed to show the clash of memory figures generated within the different German ideologies and myths. (www.herakleskonzept.de)

10.40am – 11.20am
Francis Hunger (Leipzig)
The 20th century – An assembly line century

Francis Hunger’s installations and performances The Setun Conspiracy (2005-2008), History Exhaustion (2009), Choir of the dead space travelers (2010) and Song for Henry Ford (2011) deal with the third industrial revolution, namely the all immersing computing technology, its actors, structures and developments. Hunger tells individual, fictional stories intertwining with larger narrations of history and society using a diverse set of newer and older media.
www.irmielin.org

11.40am – 12.30pm
Radim Hladík (Prague)
Film, the past, and the debate over historiophoty

„Historiophoty“ is a term coined by Hayden White in the course of the polemics in the possibility of visual representation of history in cinema. In the wake of this debate, many studies of historical films have been carried out that have been inspired by the „historiophotical“ approach. In my contribution, I want to focus on the two fundamental epistemological assumptions that inform about this approach and argue that the position of historical film between the past and its visual representation can be better accounted for in the conceptual register of social memory.

12.30pm – 13.10pm
Manuel Schmalstieg (Geneva)
Kontinuum N+N – 2 or 3 Things I Know About Her

Kontinuum N+N is an ongoing research and documentation about Netochka Nezvanova, a distributed personality that haunted the global electronic networks during the years 1999 to 2003, polarizing the online community with its radical software experiments before teleporting herself into digital oblivion.
http://ms-studio.net/

3pm – 6pm
Manuel Schmalstieg (Geneve): Listening to Data, Kontinuum N+N, workshop #1

A collective reading session where participants will offer their voice for a temporary embodiment of the pseudonymous online identity known as antiorp, integer, =cw4t7abs, punktprotokoll, 0f0003 or m9ndfukc. In an attempt to decypher one of the most singular and enigmatic manifestations of the early World Wide Web, we will work ourselves through a selection of mailing-list fragments and hypertext manifestos, disseminated during the years 1995-2003 across the infosphere. At the end of the session, the recorded polyglot voices will be arranged into a multi-track/cut-up audio piece.

10am – 4 pm
Václav Peloušek, Ondřej Merta (Brno): Standuino, workshop

Standuino is a clone board of the popular Arduino that is adapted to a wider DIY approach. It allows to build several kinds of devices, just based on the one board using the simplicity of Arduino principles. The whole concept of Standuino is inspired and covered by the story of a pioneer of DIY art – Standa Filip. The name Standuino is made up out of Standas‘ name, but also stands for what Standuino is best at: standalone applications. Besides aiming at being innovative in the field of open-source and low-tech, our main focus is cultural, contextual and historical in the field of media art.
http://www.standuio.eu

————————————————————————————–

The language of the symposium is English.

—————————————————————————————–

Organizers and persons in charge of the symposium programme:
Prof. Dr. Barbara Büscher – University of Music and Theatre “Felix Mendelssohn Bartholdy” (Leipzig).
Doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. – Masaryk University (Brno).
Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. – The House of Arts (Brno), 4AM Forum for architecture and Media (Brno)
Assisted by Christine Rahn – House of Arts (Brno/Leipzig).

The symposium is supported by Czech-German Fund of the Future, Masaryk University, The Brno House of Arts, and 4AM Forum for architecture and media.

The project is realised within activities of the AMU and MU Center for Primary Research and is a complementary project of REMAKE — RETHINKING MEDIA ART IN COLLABORATIVE ENVIRONMENTS.

DETAILED PROGRAM: http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/media_performance_pame Pokračovat ve čteníMEDIA-PERFORMANCE 3 MEMORY Česko-německé sympozium MEDIA-PERFORMANCE 3 MEMORY Czech – German symposium