NESOUHLASÍM SE VZNIKEM PODZEMNÍCH GARÁŽÍ NA ZELNÉM TRHU V BRNĚI DISAGREE WITH UNDEGROUND GARAGES BENEATH THE CABBAGE MARKET IN BRNO

Application icons.

Cílem této iniciativy je vyjádřit nesouhlas se vznikem podzemních garáží pod jedním z nejstarších dochovaných náměstí v Brně.

Application icons.

The aim of this initiative is to oppose the creation of the underground garage beneath one of the oldest square in Brno.

Plánované podzemní garáže s 58 místy jsou soukromou investicí společnosti Magnum Real Estate, s.r.o. a plánovaného hotelu „Classis“ majitelů Aleše Vavrušky a Michalise Dzikose v prostorách bývalé Cyrilometodějské záložny v dolní části Zelného trhu.
Poté, co vítěz ideové soutěže na úpravu Zelného trhu z roku 2009 ateliér RAW odmítl vznik podzemních garáží do svého projektu zapracovat, byl jejich projekt svěřen společnosti Arch.desig, s.r.o.
Vznik podzemních garáží se mnoha odborníkům jeví jako krajně problematický:

Přístup do garáží bude řešen pomocí nájezdové rampy v dolní části náměstí, která nenávratně změní jeho podobu.

Vzhledem k obtížnému technickému řešení vzniku garáží nad histoickými podzemními sklepy a kolektory technických sítí, není vyloučeno navýšení nivelety celé spodní části náměstí.

Samotný průběh prací na podzemních garážích znamená vážné ohrožení statiky historických sklepů a stejně tak i dominanty náměstí, barokní kašny Parnas.

Celá stavba je v rozporu s regulačním plánem města Brna, který na tomto místě vymezuje prostor veřejnému parkování a ne podzemním garážím soukromého investora.

Nezbytná parkovací místa pro rezidenty, stejně jako i pro hotelové hosty, může bohatě zajistit plánovaná stavba parkovacích domů na ulicích Panenské a Kopečné.

Stávající regulační plán z roku 1999 počítá se stavbou několka podzemních garáží na vhodnějších místech dále od historického jádra.

Současný celoevropský trend směřuje k odstranění individuální automobilové dopravy z historického městského jádra, zatímco Brno postupuje přesně opačným směrem a zatěžuje tak nejen jeho obyvatele narůstajícím počtem aut, ale navíc ohrožuje své historické dědictví bezohlednými stavebními zásahy.

Iniciátorem nesouhlasu je občanské sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média, zastoupené Petrou Hlaváčkovou a Šárkou Svobodovou.

Aktuální informace týkající se vývoje kauzy podzemních garáží pod Zelným trhem na facebook.