Balázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM REZIDENT / projekt Shaping the NewBalázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM RESIDENT / Project Projekt Shaping the New

Application icons.

V květnu 2011 hostíme v 4AM rezidenta – maďarského soundartistu Balázse Kovácse alias Xrc – pedagoga a spoluzakladatele PTE-MK Insitutu pro média a aplikované umění v Pécsi.

http://kbalazs.periszkopradio.hu
————————-

Application icons.

4AM RESIDENT : Balázs Kovács, a hungarian sound artist.
„My works are focused on representing the system which creates them, including the technical and the socio-cultural backgrounds. The works seems to be methabolic (in the architectural sense), materialistic, and this is true, they’re.“

http://kbalazs.periszkopradio.hu

———————————— ——————————————-

SHAPING THE NEW. The impact of residencies on artwork
Residencies and conference (April to June 2011)

Application icons.

Kovacs´s May residency in 4AM is part of the international project „Shaping the NEW“.
Partners of the project: Slovakia www.kosice2013.sk), Poland (www.arttransparent.org), Hungary (www.lenau.hu) a Moldova (www.oberliht.com).

It is a big pleasure for us to be Shaping the New project partner. We´ve send architect Jaroslav Sedlak to Chişinău in Moldova for 2 months. Good luck!

Project ends with international conference in Kasarne/Kulturpark, Kosice, Slovakia (27. – 29. 06. 2011).
http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/shaping-the-new-pozvanka-na-konferenciu

Jeho díla jsou zaměřena na reprezantaci systému, kterým jsou vytvořena, včetně technického i socio-kulturního pozadí. Díla se zdají být metabolická (v architektonickém smyslu slova) a materialistická, a taky jimi jsou.

——————————————–

Svoji rezidenturu během níž povede v 4AM workshopy zaměřené na práci s Arduinem a interaktivní sonifikaci odstartoval přednáškou na festivalu Multiplace (Remake Talks I.).

Sledujte naše webstránky i facebook pro podrobnější informace o workshopech a jeho aktivitách v Brně.

4AM FACEBOOK

———————————— ——————————————-

SHAPING THE NEW

Application icons.

Rezidenční pobyt maďarského umělce je součástí projektu „Shaping the NEW – vliv rezidencí na uměleckou tvorbu“, kterého je 4AM partnerem spolu s organizacemi ze Slovenska (www.kosice2013.sk), Polska (www.arttransparent.org), Maďarska (www.lenau.hu) a Moldavska (www.oberliht.com).

Za naši organizaci do moldavského Kišiňova vycestoval architekt Jaroslav Sedlák.

Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí 27. – 29. 06. 2011 v Košicích.
http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/shaping-the-new-pozvanka-na-konferenciu