ARCH RULEZ!>>>výstava_0008ARCH RULEZ!>>>exhibition_0008

Application icons.

COMING OUT FA VUT V BRNĚ
11/6 – 4/7/2011

Závěrečné projekty studentů architektury očima fyzika, plastického chirurga, grafika, cestovatele, úřednice, socioložky, performerky a dalších.

instalace>>>projekce>>>prezentace>>>diskuze

Application icons.

COMING OUT FA VUT V BRNĚ
11/6 – 4/7/2011 – final project of students of Faculty of Architecture, Brno

instalation>>>projection>>>presentation>>>discussion

OPENING 11/6/18h/4AM/Galerie architektury


Pokus studentů architektury zprostředkovat divákům jedinečnou atmosféru při tvorbě závěrečných projektů se v prostoru 4AM/Galerie architektury odráží v několika podobách:

instalace>>>přenesení pracovního prostoru přímo do galerie, které i na novém místě zůstává funkčním atelierem, kde mohou studenti pracovat či trávit volný čas
projekce>>>prezentace všech 95 diplomových prací prostřednictvím diaprojektoru na 3 plátnech v prostoru galerie
prezentace>>>videodokument zachycující proces obhajob studentských prací během veřejných kritik za účasti přizvaných odborníků
diskuze>>>zahájení výstavy v podobě diskusního večera nad projekty, které zaujaly komisi sestavenou z osobností mimo obor architektury a urbanismu. Názor nezvyklé komise konfrontuje studenty s odlišným způsobem vidění jejich projektů a odráží tak možnou budoucí situaci při jednání s klienty či styku s úředníky.

K diskuzi byli pozváni:

RNDr. Jan Hollan – fyzik
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. – psycholog
Karolína Kohoutková – performerka
Tomáš Vrba – designer
Mgr. Šárka Syslová – socioložka
Ing. arch. Olga Strublová – úřednice, Odboru územního plánování a rozvoje
MUDr. Milan Anton, CSc. – gynekolog
Marek Berka – designer PC her

Kurátoři:
Zdeněk Severa, Dagmar Sitařová, Barbora Páralová a další