URBAN DIVAN /// přednáška ateliéru PPAG – Ali Seghatoleslami (AT)

Application icons.


12 / 7 / 20011 19:00 – 21:00
nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

Enzis / outdoorový mobiliář ve veřejném prostoru v kontextu projektu školního kampusu ve Vídni

V roce 2002 byl ateliér PPAG osloven, aby navrhl mobilář pro nádvoří MuseumsQuartier (MQ) ve Vídni. Tým architektů PPAG vymyslel multifunkční nábytek neobvyklého tvaru z drcené pěny, který byl pojmenován po prokuristce MQ Daniele Enzi. Enzis jsou vyraběny v různých barvách, ve třech velikostech a dají se různě kombinovat na principu skládačky, takže neslouží pouze k sezení a ležení návštěvníků MQ, ale dají se z nich stavět pódia, přehlídková mola či třeba „ledové paláce“, ve kterých se prodává punč. Enzis dnes nejsou jen součástí MQ, ale i řady dalších veřejných prostor a staly se již neodmyslitelným symbolem města Vídně.

Vídeňský architektonický ateliér PPAG, založili roku 1995 Anna Popelka a Georg Poduschka, tým se postupně rozrůstal, např. o architekty Lilli Pschill a Ali Seghatoleslami, takže byl původní název ateliéru PPAG Popelka Poduschka Architekten v roce 2007 zkrácen pouze na PPAG architects ztgmbh.
Ateliér se zabývá vším, co něják souvísí s profesí architekta, od návrhu nábytku až po urbanistické projekty. Baví je vymýšlet nové prvky, jež se mohou později stát protoypem pro další projekty. Mají za sebou řadu úspěšných realizací ověnčených různými cenami, viz: http://www.ppag.at

Application icons.


Enzis / outdoor furniture in public space

In the year 2002 was studior PPAG asked to create a furniture for courtyaerd of MuseumsQuartier (MQ) in Vienna. Teamof PPAG has developed a multifunctional furniture in unique shape from crushed foam, which was named by authorized office MQ Daniele Enzi. Enzis are made in different colours, in three different size and they can be combine with other pieces or used individually. So people can just sit or lie on them, but they can be assambled into different type of stagesor „ice palaces“ that offers hot punch. Today Enzis are not just part of MQ, but they are used in other public spaces and they become a characteristic symbol of city Vienna.

The studio PPAG was established in 1995 by Anna Popelka and Georg Poduschka. With time the team was growing with other personalities such as architect Lilli Pschill and Ali Seghatoleslami, so the original name of studio PPAG Popelka Poduschka Architektenwas in year 2007 shorten ona PPAG architects ztgmbh.
PPAG works in all disciplines of architecture and all dimensions, from furniture design to urban planning. They try to develop every project from scratch and in close cooperation with our clients and so to research and progress in architecture. For more informations search http://www.ppag.at


Projekt Urban Divan vznikl jako doprovodná akce bienále Brno Art Open 2011 / Sochy v ulicích Domu umění města Brna ve spolupráci s 4AM Fórum pro architekturu a média. Za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury a Mezinárodního visegrádského fondu.

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu:
www.dum-umeni.cz
www.3trojka.cz

více informací o projektu a doprovodném programu:
URBAN DIVAN
facebook


Workshop is organized in cooperation with House of Arts Brno as a additional programm of project Brno Art Open 2011 and with kind financial support of Austrian Cultural Forum, city of Brno, Ministry of culture of Czech republic, International Visegrad Fund and Czech Architectural foundation.

The courtyard of The House of Kunštát:
www.dum-umeni.cz
www.3trojka.cz

more information about workshop and additional programm:
URBAN DIVAN
facebook