LIDÉ REVOLTUJÍCÍREVOLTING PEOPLE

Application icons.
Application icons.
Application icons.

29. 1. – 27. 2. 2011
UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943-67. První část: LIDÉ REVOLTUJÍCÍ

Výstava je startovním projektem 4AM Fóra pro architekturu a média v Galerii architektury v Brně a je připravována ve spolupráci s forem experimentální architektury ve Vídni.

Otevření výstavy :: 29. 1. 2011 :: 11 h Vlněna, 14 – 22 h Galerie architektury

Application icons.

29. 1. – 27. 2. 2011

ART AND LIBERATION. EUROPE 1943-67. Part one: REVOLTING PEOPLE –
The exhibition curated by f.e.a. forum experimentelle architektur Vienna und 4AM is focused on the connection between historical, politic, philosophical and cultural connotations of this era.
The project will be launched in Gallery of architecture in Brno in January 2011 and from there start traveling through different European cities – beginning in Vienna’s Museumsquartier March 2011 .

The accompanying exhibition will take place in ex-factory area Vlněna.

Na výstavě budou pomocí diaprojektorů představeny události, osobnosti, kultura a architektura druhé poloviny 20. století. Promítané snímky (celkem asi 1000 diapozitivů) odhalí kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Vedle sebe se objeví například rakouská architektka, spolupracovnice Adolfa Loose a komunistka Margarete Schütte-Lihcotzky a komunisty popravená Milada Horáková – obě ženy byly vězněny v stejném německém žaláři.

Nové souvislosti vyvstanou při srovnání japonské a italské společnosti, umění a architektury té doby nebo dobových „fetišů“ SPACE a BETON, které byly v různých podobách společné i zemím odděleným železnou oponou. Další sérii tvoří mimo jiné portréty osobností, které se během svého života projevily konkrétním odvážným činem či dlouhodobou snahou, uměleckou tvorbou nebo riskantním postojem. Výstava je koncipovaná jako putovní projekt, který se po několika reprízách v různých evropských městech (Vídeň, Sibiu, Istanbul) vrátí zpět obohacený o národní specifika a nové souvislosti.
Cílem výstavy je ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní a východní svět. Hledá se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a architektura k osvobozeni člověka. I od umění a architektury.
Součástí bude doprovodná výstava v areálu brněnské Vlněny na Přízově ulici v blízkosti hlavního nádraží. Tento areál začal vznikat již v 19. století a mezi válkami se rozrostl ve velké textilní továrny Stiassni a Neumark. Po znárodnění vznikl n. p. Vlněna, který se proslavil v šedesátých letech zejména tvorbou tzv. Artprotisu. Netkané závěsné textilie navrhované soudobými umělci (Inez Tuschnerová, Antonín Kybal) se staly součástí interiérů významných budov té doby. Výstava v jedné z továrních hal bude svědectvím o době fungování závodu včetně politických souvislostí, které budou přiblíženy kurátorskou instalací z materiálů ve Vlněně nalezených.
<a href=’http://2009.nextfestival.sk/files/2010/11/TS-Next-festival-2010.pdf‘>Tlačová správa_Next festival 2010.pdf</a>