URBAN DIVAN /// přednáška studia BASAR – Cristi Borcan a Alex Axint (RO)

Application icons.

16 / 7 / 2011 – v 19:00 //
nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

SAR / City in Between

Architektonické studioBASAR založili v roce 2006 Cristi Borcan a Alex Axint. Vystupují jako tým SAR [Search And Rescue], který pozoruje život města, pátrá po jeho problémech a následně jej svými intervencemi zachraňuje. Metody těchto strategických zásahů se postupně vyvinuly v akční program zabývající se dynamikou moderního města. Všechny analýzy a diagnózy jsou prováděny přímo ve městě. Cílem je ukázat veřejnosti, že zdánlivě banální zásahy na pomezí improvizace a ilegální činnosti jsou součástí dnešní dynamické městské kultury a mohou prostředí města zajímavě obohacovat.
Projekty studiaBASAR jsou různé, od drobných městských zásahů až po návrhy obytných či veřených budov.

http://www.studiobasar.ro/

Application icons.

16 / 7 / 2011 – v 19:00 //
courtyard of House of Lords of Kunstat / cafe Trojka

SAR / City in Between

Architectural studioBASAR as wfounded in 2006 by Alex Axint and Cristi Borcan. As a team called SAR [Search And Rescue] they observe the life of the city, search for its problems and try to save it through their interventions. Methods of these strategic interventions have been step by step developed into actions dealing with the dynamics of the modern city. All analysis and diagnosis are carried out directly in the city. The aim is to show to the public that seemingly trivial interventions at the border between improvisation and illegal activities are part of today’s dynamic urban culture and can enrich the environment of the city.
StudiaBASAR projects range from small interventions to urban design and residential or public buildings.

http://www.studiobasar.ro/Projekt Urban Divan vznikl jako doprovodná akce bienále Brno Art Open 2011 / Sochy v ulicích Domu umění města Brna ve spolupráci s 4AM Fórum pro architekturu a média. Za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury a Mezinárodního visegrádského fondu.

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu:
www.dum-umeni.cz
www.3trojka.cz

více informací o projektu a doprovodném programu:

URBAN DIVAN
facebook


Workshop is organized in cooperation with House of Arts Brno as a additional programm of project Brno Art Open 2011 and with kind financial support of Austrian Cultural Forum, city of Brno, Ministry of culture of Czech republic, International Visegrad Fund and Czech Architectural foundation.

The courtyard of The House of Kunštát:

www.dum-umeni.cz

www.3trojka.cz

more information about workshop and additional programm:

URBAN DIVAN

facebook