PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE VALENY A KŘEST KNIHY KOMPAKTNÍ MĚSTOLECTURE BY TOMÁŠ VALENA AND A COMPACT CITY BOOK LAUNCH

Rádi bychom Vás tímto pozvali
na přednášku Tomáše Valeny na téma Structuralism Reloaded, která se bude konat 22. 6. 2012 od 18 h ve 4AM/Galerii architektury, Starobrněnská 18,
602 00 Brno.
Přednáška bude spojená s křestem knihy
k výstavě Kompaktní město.

/////////////////////////////////////

Prof. Dr. Ing. arch. Tomáš Valena
– Působí na Fakultě architektury Technické univerzity v Mnichově.
Je autorem knihy „Město a topografie. Evropské město v topografickém kontextu.“ V loňském roce se podílel na vydání publikace „Structuralism Reloaded“.

/////////////////////////////////////

Kompaktní město
– Tato kniha je sborníkem textů k výstavě „Kompaktní město“ konané 19. 3. – 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně. Kromě příspěvků zúčastněných vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný text Tomáše Valeny a komentáře kurátorů.

We would like to invite you to a lecture by Tomas Valena on the topic Structuralism Reloaded. This event will take place on 22th of June at 6 p.m.
in 4AM/Gallery of Architecture, Starobrněnská 18, 602 00 Brno.
A part of lecture will be a book launch relevant to the exhibition Compact City.

/////////////////////////////////////

Prof. Dr. Ing. arch. Tomáš Valena
– He is teaching on Department
of Architecture, Technical University
of Munich. He is an author of the book „City and topography“. Last year he edited the publication „Structuralism Reloaded“.

/////////////////////////////////////

Compact City
– This book is a reader, a compilation of texts relevant to the exhibition „Compact City“ that took place from March 19 to April 24, 2011 in 4AM/Gallery of Architecture in Brno. Apart from the contributions of individual exhibitors and lecturers, an unpublished text of Tomáš Valena is included alongside commentaries of the curators.