PROHLÁŠENÍ 4AM K VÝPOVĚDI Z GALERIE ARCHITEKTURY V BRNĚ ADRESOVANÉ Nadaci české architektury