MÉDIUM:VÝSTAVA 1. Díl: NOVÉ KONCEPTY VE VYSTAVOVÁNÍ ARCHITEKTURY