Domografia 2013

Architektúra bez architektov. Existuje také niečo? Spoznáme ju?

Výstava odštartuje 21. 11. od 18:00 prednáškou v priestoroch 4AM v Brne a následne bude od 25. 11 do 16. 12. 2013 nainštalovaná v Krmítku na Fakulte architektúry VUT.

Podujatie organizuje občianske združenie PBlog v spolupráci so 4AM.
http://www.pblog.sk/


////////////////////////////////////////////

Myšlienka Domografie – projektu, s ktorým PBlog v roku 2010 začínal – bola založená na našej silnej viere, že architektúra je dôležitá a má zmysel podať laickej verejnosti informácie o tom, čo im architektúra a architekti ponúkajú. Že v dobrom dome sa žije lepšie. Médiom sa stalo päť krátkych filmov, ktoré sme natočili v rôznych častiach Slovenska s majiteľmi rodinnných domov, ktoré sme pokladali za kvalitné a svojou rôznorodosťou mali osloviť čo najširšiu vzorku potenciálnych stavebníkov.

Dnes, o tri roky neskôr sa k projektu vraciame. Fórum pre architektúru a média v Brne nás oslovilo s ponukou reinštalovať výstavu o nich. A keďže je škoda ukazovať tri roky starý materiál, keď sa toho medzičasom toľko zmenilo, rozhodli sme sa posunúť koncept projektu ďalej.

Prezentácia architektúry je na Slovensku na žalostnej úrovni. S výnimkou televízneho prenosu odovzdávania cien, (ktoré z nej robia viac aristokratickú záležitosť než bežnú nutnosť) a relácie A3um sa mihne v médiách iba občas, jej propagácii a vysvetľovaniu sa nikto programovo nevenuje na úrovni, ktorá by odrážala mieru jej vplyvu na nás. Naša metóda spred troch rokov mierila na jej výklad, ako vec každodennej potreby. Na prvý pohľad výstredné domy sme vysvetľovali nie prostredníctvom ich architektov, ale prostredníctvom ľudí, ktorí v nich bývajú. Ktorých každodenné potreby a spôsob života boli analyzované a prekreslené do hmotnej formy domu.

Architektúru navrhnutú architektom sme nechali vysvetliť laika. Zdá sa mi, že tak o to viac vystúpila do popredia a vďaka civilnému slovníku bola pochopiteľnejšia. Dnes chceme ísť ešte hlbšie a hľadať domy, kde architekt nebol vôbec prítomný a pritom sa dá hovoriť, že tu nejaká “architektúra” existuje. Teda že pri stavbe existovala nejaká schopnosť narábať s priestorom, že tu existuje ambícia a schopnosti definovať svoj obytný priestor na základe rozpoznania svojich požiadaviek. Sedliacky rozum. Architektúra bez architektov. Existuje také niečo? Spoznáme ju?

Ako také niečo vlastne môže vzniknúť? Zo zákona vyplýva povinnosť, aby každá stavba – rodinný dom – bola spracovaná architektom/projektantom a aby bola odsúhlasená stavebným úradom. Z toho vyplýva, že sme hľadali domy, ktoré boli postavené ešte v čase, na mieste alebo v podmienkach, ktoré sa nachádzajú mimo túto povinnosť. Alebo je to neodkontrolovateľné. Svojpomocné rekonštrukcie, úpravy typových projektov, vidiecka architektúra. Projekty, kde si stavebník dom navrhol sám a autorizovaná osoba iba prekreslila jeho návrh, prípadne iba dodala pečiatku, bez tvorivejšieho zásahu. Hľadať sme začali pred dvoma mesiacmi, konečný výber obsahuje 6 domov. 4 sú už natočené, 2 nám ešte ostávajú.