MÉDIUM:VÝSTAVA #3 A N O T H E R C I T Y MEDIUM:EXHIBITION #3 A N O T H E R C I T Y


Application icons.

VÝSTAVA >>> 4AM >>> 15/1 – 26/1/ 2014

Zahájení výstavy 15/1 v 19h, 4AM Fórum pro architekturu a média, ROSICKÁ 1, BRNO

Výstava je otevřena út-ne 14:00–19:00

Výstava je realizována v rámci projektu Médium: Výstava, jenž si za předmět svého zkoumání zvolil problematiku vystavování architektury a prolínání tradičně vnímaných hranic architektury, výtvarného umění, kurátorství, grafického designu a teorie. Navazuje na společný workshop Another City studentů Ateliéru environmentu vedeného Barborou Klímovou (FaVU VUT Brno) a Ateliéru filmu a videa vedeného Corinnou Schnitt (HBK, Braunschweig), který proběhl v květnu roku 2013. Výchozím bodem společné práce byly úvahy o architektuře v sociálním prostoru města a možnostech umělecké prezentace.

V průběhu podzimu pak byly tyto myšlenky dále rozvíjeny v pracích a aktivitách studentů Ateliéru environmentu. Díky spojení s projektem Vacant Central Europe se ke zkoumání připojuje mapování a tematizování opuštěných a nevyužívaných objektů a lokalit ve městech. Výstavním prostorem se stává celé město a vystavovanými předměty jednotlivé nevyužívané objekty a lokality.

Po celou dobu výstavy budou probíhat doprovodné akce a umělecké intervence na různých místech Brna. Sledujte proto i náš FB.


V rámci vernisáže budou ve 4AM Fóru pro architekturu a média uvedeny také videoprezentace výsledků společného květnového workshopu Another City studentů Ateliéru Environmentu FaVU a Ateliéru Filmu a Videa HBK Braunschweig

25.–26. 1. 2014 Dny otevřených dveří FaVU 10:00–18:00, 4AM Fórum pro architekturu a média

1.

Ivana Bendová

Dívej se na mě nebo za mě.

Hotel Družba, Brněnská přehrada

Ve spolupráci s blogerkou Lucií otevírá Ivana odlišné pohledy dvou tvořících osobností na místo, subjektivitu, publicitu, video dokument. „Natočily jsme jeden z tutoriálu na líčení. Pracuji s prostředím, ve kterém blogerky obvykle natáčí svá videa. V pozadí není Luciin pokoj jako vždy, ale místnost opuštěného domu. Přes Luciin blog na Youtube je tento projekt a problematika opuštěných domů podsunuta širšímu okruhu lidí, kteří by pravděpodobně tyto informace nevyhledávali.“

19. 1. 2014, 14:00

4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1

Zveřejnění videa, upraveného Lucií na Youtubeblogu GetTheLouk za přítomnosti autorky. Možnost účasti na práci Co nosím v tašce, 10 faktů o mně.

2

Ivana Hrončeková, Viktor Jelen

Tiché představení pro už ztichlý stadion

Fotbalový stadion za Lužánkami

„Opakovane sa na vyprázdnený štadión vraciame, aby sme tu v prestrojení performovali sériu predstavení, pre seba, pre štadión, pre kameru. Tematizujeme nostalgiu, melanchóliu, poetickosť až pátos a pomáhame si pritom našim klaunským amatérizmom a obrazovými metaforami.“

22. 1. 2014, 13: 00–14:00

Stadion za Lužánkami

Rozšíření videoinstalace

3

Magdalena Borovková

Odposlechnuto v Brně

Nájemní dům, Bratislavská

„Opuštěné objekty jsou zajímavé právě díky své prázdnosti a nevyužitosti. Jsou hluchými místy, které je možné rozeznít, nebo naopak umožnit jim se ozvat.“ Zvuková instalace zesiluje zážitek vnějšího a vnitřního prostoru v minulosti obývaného objektu.

21. 1. 2014, 14:00

sraz 4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1

Procházka k Vlněně s odposlechem domu.

4

Ivana Hrončeková, Jana Regnerová, Romana Zborovjanová

„Místo pro setkávání“- polyfunkční centrum

Nezastavěné území mezi ulicí Benešovou a železniční tratí.

„Pod našimi okny se rozprostírá velký nevyužívaný oplocený prostor, kde je plánovaná výstavba polyfunkčního centra  –  „místa pro setkávání“, zatím je to však zarostlá a neudržovaná plocha. Vzhledem k její dispozici jsme se rozhodly ji využít jako svou zahradu.“

Autorky rozšiřují vlastní soukromý prostor, o nevyužitou venkovní plochu. Oplocenou lokalitu, určenou k výstavbě polyfunkčního centra, „místa pro setkávání“, dlouhodobě obývají jako svou „zahradu“.

23. 1. 2014, 14:00

sraz roh ulice Divadelní a Benešova.

Pozvání na návštěvu

5

Karolína Ivanová

Hledání smyslu

Železniční propustky v okolí zrušené zastávky Cacovice, Brno-Maloměřice.

Kultivování výpustků, pojaté jako terapie, doplňuje instalace relaxačních houpacích sítí.

6

Jana Regnerová

Po setmění

Různá opuštěná místa

Videodokument zaznamenává postupné odbourávání strachu spojeného s pohybem v neobydlených lokalitách ve tmě.

7

Kateřina Michalková

Budu tam /Byla jsem tam

Místo je postupně zveřejňováno

Prostorové intervence ve vybraných lokalitách vznikají postupně, vždy během jednoho dne. Prostřednictvím minimálních návodů je lze hledat, účastnit se procesu jejich vzniku i rozkladu.

Akce probíhají od 3. 12. 2013 do 26. 1. 2014, v případě zájmu o účast na následujících událostech prosím kontaktujte kacamichalkova@gmail.com

24. 1 2014

ze zastávky Rybkova půjdeš ulicí Rybkova. Na první křižovatce doprava, pak vlevo. Vyjdeš kousek od kopce, nad garáže. Budu tam (14:00)

8

Zdeněk Ryneš

Kontext zbytku

Hotel Družba, Brněnská přehrada

Video-instalace přenáší dispozici opuštěné stavby hotelu Družba do projekčních ploch v prostoru galerie. Subjektivní pohyb kameramana v budově před rozkladem je vedlejším příznakem autorovy snahy o „systematické skenování“ v pravidelném rytmu hotelových pokojů. Kamera sleduje prostupování vnitřního a vnějšího prostoru.

17. 1. 2014, 14:00–19:00

4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1

Prohlídka výstavy s autorem videoinstalace.

9

Petra Sopoušková

Místo z nemísta

Staré Brno, parcela bývalé továrny KRAS-HAKA

Drobné zásahy do prostředí zkoumají možnosti proměny lokality Starého Brna. Bezprostřední fyzickou zkušenost přenáší autorka i do svých architektonických plánů pro tuto čtvrť.

18. 1. 2014, 13:00

Aktivity pro Staré Brno

10

Romana Zborovjanová

BRNAP (Brněnský nádražní park)

Nezastavěný areál mezi ulicí Rosická, železniční tratí a řekou Svratkou

Autorka prostředkuje osobní zkušenost z návštěv nevyužívané zóny a jeho specifické vegetace.

16. 1. 2014, 15:00

sraz 4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1

Otevření BRNAPu spojené s expedicí

11

Anna Tomanová

Družba

Hotel Družba, Brněnská přehrada

Práce Anny vychází z oficiální a orálně tradované historie bývalého hotelu.

20. 1. 2014, 11:30, Hotel Družba, Hrázní 0/225a, 635 00 Brno-Kníničky

Rekonstrukce volnočasových aktivit, které se v hotelu v minulosti odehrály.

12

Jana Regnerová, Kateřina Michálková

Ve dne v noci

29. 1. 2014, 18:00

Vernisáž Nadveře galerie

Kamenná čtvrť 27

Výstava byla podpořena Nadací české architektury, Česko-německým fondem budoucnosti, Ministerstvem Kultury České Republiky a Městem Brnem.