PŘIPOMÍNKY K AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO PLÁNU BRNA >>> ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Application icons.

Město Brno v současné chvíli aktualizuje územní plán z roku 1994 a vyzývá občany k zaslání připomínek.


Ty mohou obyvatelé s trvalým bydlištěm v Brně zaslat poštou nebo doručit na podatelnu Magistrátu města Brna do úterý 11.2.2014.

4AM Fórum pro architekturu a média se rozhodlo vyslovit své připomínky, kdy nesouhlasíme s:

Navrženou změnou ÚPmB, tzv. „aktualizací ÚPmB“
Degradací kategorie veřejná prostranství
Změnami funkčních ploch
Suburbanizací

Podrobné rozepsání našich připomínek najdete zde:
DOKUMENT ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Pokud se s jejich zněním ztotožňujete, stáhněte si prosím soubor a podepiště tzv. zplnomocnění zástupce veřejnosti. Podepsané archy nám zašlete na adresu 4AM, Lidická 46, 60200 Brno. Pokud získáme pod naše připomínky 200 podpisů, můžeme jako tzv. zástupce veřejnosti podat proti aktualizaci územního plánu námitku.

Podpisové archy s připomínkami 4AM najdete také v Ekologické poradně Veronica, Panská 9, Brno.

Pokud byste se chtěli seznámit i s připomínkami jiných sdružení, navštivte stránku o.s. Brnění (http://www.osbrneni.cz/aktualizace2014) nebo využijte webovou stránku www.mampripominky.cz.

Děkujeme za důvěru.