KOMPAKTNÍ MĚSTOCOMPACT CITY

19. 3. – 24. 4. 2011

1 galerie/5 výstav/8 vystavujících/5 států/10 přednášek/5 diskuzí/ 5 vernisáží/4 workshopy/1 mezinárodní videostream/3 kurátoři
//////////////////////////////////////////

19. 3. – 24. 4. 2011

1 gallery/5 exhibitions/8 exhibitors/5 states/10 lectures/5 discussions/5 vernissages/4 workshops/1 international videostream/3 curators
////////////////////////////////////////////
In the current European context, there is very little ambition to establish new cities.
Due to all kinds of regulations, existing cities are undergoing major changes in their peripheral parts. Instead of intensively using what has already been built, cities extensively expand, drifting out everything they cannot absorb. However, inner cities
do not represent finished, definite structures: they rather constitute ever-changing organisms which need new impulses from the inside. Compact city does not mean creating new boundaries, but opening up new opportunities in already constructed space.

V dnešním evropském kontextu nejsou patrné potřeby ani ambice zakládat nová města. Města existující prožívají díky regulacím všeho druhu největší změny na svém okraji.
Místo intenzivního využití celého města se tak město extenzivně rozrůstá a vyplavuje ven vše, co nevstřebá. Vnitřní město však není hotovou, definitivní strukturou, ale neustále se měnícím organismem, který pro svůj život nové impulsy zevnitř potřebuje. Kompaktní město neznamená vytváření nových hranic, ale otevření se možnosti stavění v již postaveném.

Instead of posing the question:
How to design a city?
one should ask:
How to design within a city?
or:
How to design in already designed?

Místo otázky:
Jak navrhnout město?
bychom se měli ptát:
Jak navrhovat ve městě?
nebo:
Jak navrhovat v navrženém?

The Compact City Exhibition is an interactive reaction to these questions, taking up 359 m3 of space in the Brno Gallery of Architecture.
Five exhibitors, four of whom are from countries of the Visegrad Group and one from Austria, create, by means of continual workshops, thematic installations through the whole exhibition time. Each participant uses the whole exhibition hall for the period of one week, assisted by students participating in the workshop. Individual installations will then be presented by the exhibitors and confronted with invited lecturers.
Each installation makes use of space shared with the others, forming an additive exhibition composition. The basis of the exhibition represents an unfinished experiment – just like a city itself.
Later the Compact City will be transported to forum experimentelle architektur in Vienna. During the Brno exhibition each new part of the installation will also be presented by video projection from the window of f.e.a. to Museumsquartier courtyard.

Výstava Kompaktní město bude interaktivní reakcí na tyto otázky v 359 m3 prostoru brněnské Galerie architektury.
Pět vystavujících, čtyři ze zemí Visegrádské skupiny a jeden z Rakouska, budou formou kontinuálního workshopu tvořit tématické instalace po celou dobu trvání expozice.
Každý účastník má k realizaci své instalace celý výstavní sál galerie na dobu jednoho týdne, za asistence studentů účastnících se workshopu. Instalace bude završena prezentací vystavujícího a jeho konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace je sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava je ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako samotné město.
Po brněnské instalaci bude Kompaktní město převezeno do forum experimentelle architektur ve Vídni. Zde se také během brněnské výstavy formou projekce z okna f.e.a. na nádvoří v Museumsquartier objeví každá nová fáze instalace.

////////////////////////////////////////////
Terms of exhibitor presentations/vernissages // always on saturday at 18 o´clock:

//////////////////////////////////////////
Termíny vernisáží/prezentací vystavujících // vždy v sobotu v 18 h:

19. 3. //  Peter Stec/SK
26. 3. // Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer/CZ
2. 4. // Levente Polyák/HU
9. 4. // Gabu Heindl/AT
16. 4. // Aleksandra Wachnicka, Pawel Wachnicki/PL

19. 3. //  Peter Stec/SK (VIDEO ZDE)
26. 3. // Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer/CZ (VIDEO ZDE)
2. 4. // Levente Polyák/HU
9. 4. // Gabu Heindl/AT
16. 4. // Aleksandra Wachnicka, Pawel Wachnicki/PL

Invited lecturers to presentations:

Vyzvaní přednášející v rámci prezentací:

Ján Pernecký/SK, Imro Vaško/SK, Sabine Müller/DE, Petr Hurník/CZ, Tomáš Pejpek/CZ and others

Ján Pernecký/SK, Imro Vaško/SK, Sabine Müller/DE, Petr Hurník/CZ, Tomáš Pejpek/CZ a další

Final discussion of all exhibitors will be a part of the last presentation.

Závěrečná diskuse všech vystavujících proběhne v rámci poslední prezentace.

Curators:
Szymon Rozwalka, Jakub Kopec, Petra Hlaváčková

Kurátoři:
Szymon Rozwalka, Jakub Kopec, Petra Hlaváčková

Contact:
4AM Fórum pro architekturu a média
forum4am@gmail.com
www.forum4am.cz

Kontakt:
4AM Fórum pro architekturu a média
forum4am@gmail.com
www.forum4am.cz

Partners:
f.e.a. forum experimentelle architektur, Czech Architecture Foundation, Visegrad Fund, The Brno House of Art, Ministry of Culture Czech Republic

Partneři:
f.e.a. forum experimentelle architektur, Nadace české architektury, Visegrad Fund, Dům umění města Brna, Ministerstvo kultury ČR

Media partners:
ERA 21, Artyčok.tv, Artalk.cz, Art+Antiques, Metropolis

Mediální partneři:
ERA 21, Artyčok.tv, Artalk.cz, Art+Antiques, Metropolis

///////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
Vystavující:

SO 19. 3. 18:00
PETER STEC/SK
Studoval architekturu na TU v Bratislavě a TU ve Vídni. Absolvoval Die Angewandte ve Vídni a Princeton University v New Jersey. Pracoval pro Asymptote, Coop Himmelb(l)au, OMA nebo HdM. Nyní vede ateliér na VŠVU v Bratislavě.

SO 26. 3. 18:00
PAVEL HNILIČKA, IDA ČAPOUNOVÁ, JAN PFEIFFER/CZ
Pavel Hnilička studoval architekturu na ČVUT v Praze u Ladislava Lábuse a Aleny Šrámkové. Absolvoval postgraduální studium na ETH v Curychu u Dietmara Eberleho. Nyní vede vlastní ateliér v Praze.
Ida Čapounová absolvovala VŠUP v Praze u Petra Keila. Nyní pracuje v kanceláři Pavla Hniličky a podílí se na volnočasové architektonické dílně iuch.
Jan Pfeiffer studuje intermediální tvorbu na AVU v Praze. Vedle výstavních aktivit je organizátorem galerie Pavilon v centru Prahy.

SO 2. 4. 18:00
LEVENTE POLYÁK/HU
Nezávislý badatel a autor. Studoval architekturu, teorii umění a sociologii v Budapešti a Paříži. Účastník různých urbanistických výzkumných programů Maďarské akademie věd a člen mezinárodních urbanistických informačních sítí. Organizátor workshopů, konferencí a výstav o soudobém urbanistickém fenoménu. Člen organizačního týmu 2010 Budapešť Evropské hlavní město kultury.

SO 9. 4. 18:00
GABU HEINDL/AT
Studovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Geijutsu Daigaku v Tokyu. Absolvovala Princeton University (Fulbrightovo stipendium). Pracovala v ateliéru Diller+Scofidio v New Yorku a de Architekten Cie. v Amsterdamu. Nyní vede vlastní kancelář GABU Heindl Architecture ve Vídni. Učí na Akademii výtvarných umění ve Vídni, působí také na TU Graz, Princeton University, TU Delft, Berlage Institute Rotterdam, Städelschule Frankfurt nebo AA London.

SO 16. 4. 18:00
ALEKSANDRA WACHNICKA, PAWEL WACHNICKI/PL
Aleksandra Wachnicka vystudovala architekturu na Polytechnice ve Štětíně. Spolupracuje s Pawlem Wachnickim v architektonické kanceláři C+HOAR.
Pawel Wachnicki studoval architekturu na Polytechnice ve Štětíně a Hogeschool v Groningenu. Nyní vede vlastní kancelář C+HOAR.