move the city 2014 / festival taneční improvizace

Application icons.
Application icons.

druhý ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru

18. – 24. 8. 2014 // Brno
+++++++++++++++++++

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/

Application icons.
Application icons.

international festival of dance improvisation and movement in relation to architectural and public space

18/8-24/8/2014 ~ Brno/CZ

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/
https://www.facebook.com/movethecity2

Během týdenního festivalu proběhnou dvě pětidenní dílny /Legakis, Sedlačková/, jeden celodenní workshop /Lefkowitz, Laporte, Dearil/ a závěrečná performance účastníků Legakisovy dílny.
Festival Move the City se koná již druhým rokem a jeho cílem je zkoumat architektonický prostor prostřednictvím tance, pohybu a tělesného prožitku. Jednotliví lektoři chystaných workshopů se budou věnovat rozdílným přístupům k pojímání taneční improvizace ve spojení s architekturou a městem. Budou se zabývat takovými tématy, jako je vnímání prostoru města pomocí tělesné citlivosti nebo dynamické protiklady – skupina versus jednotlivec a struktura versus improvizace. Zkoumat se budou i struktury těla a jejich vyjádření pohybem nebo propojováním duchovního s tělesným, formy s podstatou a tance s městem.

Součástí festivalu bude i doprovodný program tvořený přednáškami, promítáním, diskuzemi, performancemi a tanečními procházkami městem pro veřejnost.

>> TÝDENNÍ ROZVRH DÍLEN <<

>>MÍSTA KONÁNÍ DÍLEN<<

//Ceny//
cena všech dílen = 2000 Kč
cena 1 vícedenní dílny dle výběru = 1200 Kč
cena workshopu WALK, HANDS, EYES (a city) = 400 Kč


přihlášky :: forum4am@gmail.com

———————————
pozvaní lektoři a plánované dílny:
———————————-

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN-PHILIPPE DERAIL (FR): WALK, HANDS, EYES (Brno)
——————————————-
Jednodenní workshop s francouzskou choreografkou a její taneční skupinou.
Jejich performance nabízí nové možnosti poznání a vnímání města pomocí tanečníků, kteří se stávají průvodci a spoluobjeviteli spolu s diváky.
Více informací ZDE

//////////////////////////////////////

VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY
———————————————
Vangelis pracuje na základě propojování tance, chi gongu a performance se zaměřením na vnímání a prožívání sebe sama v nových aspektech. Jeho technika vychází z release, flying low, kontaktní improvizace, choreografie a divadla v rámci kolektivní práce ve skupině. Dílna se odehraje částečně ve studiu a částečně ve veřejném prostoru, kde poslední den vznikne site specific peformance.
Více informací ZDE

/////////////////////////////////////

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES
———————————
Body stories – príbehy tela; workshop zameraný na fyzické spoznávanie vybraných štruktúr tela a ich expresiu v pohybe. Pracovať budeme s konceptom zdroja a podpory improvizovaného pohybu. Ďalšou nosnou témou bude téma „vidieť a byť videný“ ako aj skúmanie vzťahu pohybu a hlasu.
Více informací ZDE

///////////////////////////////////

>everyone is a dancer, everyone is an architect<

……………………………………………………………..
4AM Fórum pro architekturu a média
www.forum4am.cz
FB: move the city 2014
forum4am@gmail.com

Projekt se koná s finanční záštitou MKČR.
Partneři: Moravská galerie v Brně, Hvězdárna a planetárium Brno
Mediální partner: Artalk.cz


applications: forum4am@gmail.com

During the festival, there will be 2 five-days-long workshops (led by Anna Sedlackova and Vangelis Legakis), 1 one-day atelier (led by Myriam Lefkowitz) and a final performance of students of Vangelis workshop.

https://www.facebook.com/movethecity2

>>WORKSHOPS SCHEDULE<<

>>LOCATIONS<<

//Prices//
all workshops = 90 Euro
1 workshop = 50 Euro
atelier WALK, HANDS, EYES (Brno) = 20 Euro

applications :: forum4am@gmail.com

—————————
invited teachers and workshops:
—————————

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN-PHILIPPE DERAIL (FR): WALK, HANDS, EYES (Brno)
—————————————–
A workshop which will be based on the Walk, Hands, Eyes (a city) project which Myriam Lefkowitz has been developing for more then five years now. It consist in a perceptive experience for one spectator and one guide, weaving a relation between walking, seeing and touching, in a city, for one hour.
The main purpose of the work shop is to set an experiential context aiming to equip the participants with increased sensorial attentions and see how this „tool“ might shift the perception of themselves and of their surrounding environment.
More information HERE

////////////////////////////////////////////////

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES
————————————–
Workshop focused on physical exploration of diverse body structures and their expression in the movement. We will work with the concept of the source of and support for the improvised movement. Another key theme we will work with is the issue of “to see and to be seen” as well as exploration of the relation.
More information HERE

///////////////////////////////////////////////

VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY
————————————-
Vangelis will be teaching unique practices in dance, chi gong and performance to experience ourselves in diverse new aspects. The practice will entail release, flying low, contact improvisation, choreography, dramaturgy, theater within a collective group work.The workshop will be partly in studio and partly outdoors in the city where at the last day we will create a site specific performance.
Delving deeper in dance practice, feeling the essence of being the dance so as to have the dancer to disappear.
More information HERE

//////////////////////////////////////////////////

>everyone is a dancer, everyone is an architect<

……………………………………………………………..
4AM Fórum pro architekturu a média
www.forum4am.cz
forum4am@gmail.com
https://www.facebook.com/4AM.Forum