VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, rozvrh ZDE,

MÍSTO KONÁNÍ:
PO, ÚT – Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře (49.204538, 16.583726)
ST, PÁ, SO – ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)

přihlášky: forum4am@gmail.com

Vangelis pracuje na základě propojování tance, chi gongu a performance se zaměřením na vnímání a prožívání sebe sama v nových aspektech. Jeho technika vychází z release, flying low, kontaktní improvizace, choreografie a divadla v rámci kolektivní práce ve skupině. Dílna se odehraje částečně ve studiu a částečně ve veřejném prostoru, kde poslední den vznikne site specific peformance.
Jde mu o to zabývat se hlouběji taneční praxí, cítit podstatu a ponoření se do tance a nechat tanečníka zcela zmizet. Dechová cvičení spolu s tanečním tréninkem propojí duchovní s tělesným, formu s podstatou a tanec s městem. ‘City and the dancing body’ je příběh, který začne uvnitř konkrétního těla (body-tecture) a pokračuje ven do společenství a městského organismu (archi-tecture).

Část workshopu se odehraje v novém prostoru vstupního foyer Hvězdárny a planetária Brno od ateliéru Rudiš-Rudiš (ZDE)

VANGELIS LEGAKIS
Vangelis Legakis vystudoval pohybové divadlo a choreografii v Laban Centru v Londýně. Od roku 2004 působil v The Forsythe Company, kde v roce 2006 účinkoval v představení ‘Human Writes’. Tančil v představeních Lea Andersona a Scotta Smithe i ve vlastních choreografiích. Založil The Van – L Dance Company, která účinkuje se svými představeními po celé Evropě. Vangelisova taneční technika a pedagogický přístup je silně ovlivněn Rudolfem Labanem, Williamem Forsythem, Skinner Releasing Technique, bojovými technikami, fenomenologií a neurovědami.

http://prasadevangelos.wix.com/iinbproject

cena workshopu: 1200 Kč
všechny workshopy: 2000 Kč / další info ZDE

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, schedule HERE

WHERE:
MO, TU – Planetarium Kraví hora (49.204538, 16.583726)
WE, FRI, SAT – ateliér in Moravian Gallery, Husova st. 18 (49.195508, 16.604361)

applications: forum4am@gmail.com

In this workshop we will explore and investigate different aspect of the body in form and essence.
In the form of the body we will observe and embody the physicality and tangibility of the muscula-skeletal structures, bones, muscles and visceral organs.
In the mind we will concentrate and relate to the mental processes that allows us to create, to manifest, to act, to behave, to see clearer the being.In the energy body we will surrender and feel the minute energies that travel throughout the channels inside and outside the physical body.
Delving deeper in dance practice, feeling the essence of being the dance so as to have the dancer to disappear. Breath exercises with dance practice will connect the material with the immaterial, the form with the essence and the dance with the city.
‚City and the dancing body‘ is a journey starting from the actual individual and interior home-body (body-tecture) to reach out in the community and exterior city-body (archi-tecture).

Vangelis will be teaching unique practices in dance, chi gong and performance to experience ourselves in diverse new aspects. The practice will entail release, flying low, contact improvisation, choreography, dramaturgy, theater within a collective group work.
The workshop will be partly in studio and partly outdoors in the city where at the last day we will create a site specific performance.

Part of the workshop will take place in new building of Planetarium of Brno by architects Rudis-Rudis (HERE)

VANGELIS LEGAKIS
graduated from Laban Center (London, UK) with BA in Dance theatre and MA in Choreography. He has been visiting the Forsythe Company regularly since 2004 with who he performed ‘Human Rights’ in 2006. He holds a diploma to teach, spread and develop Flying Low and Passing Through from the 50 days workshop in Costa Rica given by David Zambrano. His work is influenced by major dance artists, William Forsythe, Julyen Hamilton, David Zambrano, Gill Clarke, Rosemary Butcher, Rosalind Crisp. He is amalgamating his experience and knowledge from diverse dance artists including energy work so as to provide a holistic approach into dance pedagogue and performance.

http://prasadevangelos.wix.com/iinbproject

price of workshop: 50 Euro
all workshops: 90 Euro / more info see HERE