ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, rozvrh ZDE,

MÍSTO KONÁNÍ:
taneční sál kolejí JAMU Astorka, Novobranská 3 (49.194771, 16.613144)

přihlášky: forum4am@gmail.com

Body stories – príbehy tela; workshop zameraný na fyzické spoznávanie vybraných štruktúr tela a ich expresiu v pohybe. Pracovať budeme s konceptom zdroja a podpory improvizovaného pohybu. Ďalšou nosnou témou bude téma „vidieť a byť videný“ ako aj skúmanie vzťahu pohybu a hlasu.

Anna Sedláčková pôsobí na slovenskej tanečnej scéne ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako 30 rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila predstavenia uvádzané nielen na domácich scénach, ale aj v Čechách, v Rakúsku, Holandsku a USA. Účinkovala vo viacerých medzinárodných projektoch na Slovensku, v USA a v Holandsku. Je pedagógom na Katedre tanečnej tvorby v Bratislave. Od roku 2000 sa venuje systému Body – Mind Centering, pričom sa špecializuje na vývinový aspekt pohybu a pohybovú prácu s bábätkami. V roku 2013 absolvovala program Body – Mind Centering Practitioner. Odborné semináre zamerané na túto problematiku vedie na Slovensku, v Čechách a vo Francúzsku. V tanci sa venuje funkčnosti a expresivite pohybu, otvoreným tanečným formám a improvizácii.

cena workshopu: 1200 Kč
všechny workshopy: 2000 Kč / další info ZDE

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, schedule HERE,

WHERE:
Astorka JAMU college, Novobranská 3(49.194771, 16.613144)

applications: forum4am@gmail.com

Workshop focused on physical exploration of diverse body structures and their expression in the movement. We will work with the concept of the source of and support for the improvised movement. Another key theme we will work with is the issue of “to see and to be seen” as well as exploration of the relation.

Anna has been a dancer, choreographer and teacher for more than 30 years. In 1995, she founded the dance group AS Projekt; the performances of the group were presented in Slovakia, Czech Republic, Austria, Netherlands and USA. She took part in diverse international projects in Slovakia, USA and Netherlands. She works as a teacher at the Department of Dance at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Since 2000 she has studied and worked with the system of Body – Mind Centering; she specializes on the developmental aspect of the movement and on work with small children. In 2013 she graduated from the programme Body-Mind Centering Practitioner; she leads seminars on BMC in France, Slovakia and Czech Rep. Within dance, she focuses on efficiency and expressivity of the movement, on open dance forms and improvisation.

price of workshop: 50 Euro
all workshops: 90 Euro / more info see HERE