VACANT TBILISI * mezinárodní workshop

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.

2–12/4/2014 // TBILISI // GRUZIE

Desetidenní workshop zaměřený na téma opuštěných a nevyužívaných prostorů a ploch v gruzínském městě Tbilisi. Prostřednictvím mapování prázdných parcel, výzkumu lokálních plánovacích strategií, veřejnou diskuzí a konkrétní intervencí se účastníci workshopu snažili poukázat na možnosti dočasného používání nevyužívaných míst a jejich proměně k využití novému.

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.

2-12/4/2014

10-Day workshop was focused on issue of vacant and abondoned buildings and lots in Tbilisi. By mapping empty properties, researching planning instruments, architectural tools and by site-interventions the workshop aimed to point the possibility of temporary use of empty properties and their conversion for another use.PROGRAM:

18: 00 Bývalé autobusové nádraží – 8, Zviad Gamsakhurdia right bank – „STATION BABINA“ – ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

Bývalé autobusové nádraží je opuštěné řadu let a využívané pouze jako veřejná skládka. V rámci kurátorské intervence se stalo místem setkání lokální umělecké scény a jeho každodenních uživatelů, jimiž jsou převážně automechanici sousedních dílen a jejich zákazníci. Zájmy těchto skupin se střetávají v tématu „vášně k automobilům“, již jedni denně prožívají a druzí reflektují ve své výtvarné tvorbě. Společně ji mohou sdílet prostřednictvím výstavy uspořádané ve specifické atmosféře opuštěné budovy ze sovětských dob.

20:00 „COBRA“ PARK, 48, Davit Aghmashenebeli Avenue

Slavnostní otevření opuštěného zákoutí, které bylo v rámci workshopu proměněno na
živý veřejný prostor.

Prezentace projektu, jehož cílem bylo pomoci občanským iniciativám a komunitním skupinám rozvinout širší diskuzi nad tématem prázdným městských prostor a jejich dočasnému využívání prostřednictvím konkrétních aktivit v opuštěných místech.
www.vacanteurope.eu

PUTUJÍCÍ KNIHOVNA – zahájení provozu aktivity místních studentů provozujících výměnné knihovny ve veřejných prostorech města

TBILISI FROM DUSK TILL DOWN – FILMOVÁ PROJEKCE
40 min., Poland /Georgia, 2013

Akce byla organizována GeoAIR (Tbilisi) a 4AM (CZ), KEK (HU) ve spolupráci s CCA-Tbilisi, s laskavou podporou ArtArea TV 2.0 a Tbilisi city hall – Municipal Department of ecology and planting.

„Vacant Tbilisi“ je součástí projektu SPACES, financovaného Evropskou Unií prostřednictvím programu Eastern Partnership Culture Programme a STEP Beyond Travel Grant (ECF Lab).

www.geoair.blogspot.com
www.forum4am.cz
www.kek.org.hu

PROGRAMM:

18: 00 Former Bus Station, 8, Zviad Gamsakhurdia right bank – „STATION BABINA“ – EXHIBITON OPENING

Former bus station which has been vacant for long time and used only as a garbage bin will alive in frame of artistic intervention. This place will become a meeting point of local artist scene with everyday users, who are mostly car mechanikers and their customers. Their interests are joint on phenomenon of „car passion“ which will be shared through specific atmosphere of abondoned soviet building.

20:00 „Cobra“ Park, 48, Davit Aghmashenebeli Avenue

Festive opening of public green area which has been changed in frame of workshop from invisible to lively public space.

One of the target of the project is to help NGOs, social enterprises as well as community groups with social objectives to find and access vacant urban properties for temporary use. Through temporary use of these spaces can be rescued from total destruction as many of them are out of use, abandoned and due to variety of reasons, for example  insufficient financial means state or private owner has no possibility to take care. Through temporary usage NGOs, social enterprises, community and individuals raise awareness and create other possibilities and functions for out of use infrastructures.
www.vacanteurope.eu

TBILISI FROM DUSK TILL DOWN – FILM SCREENING
40 min., Poland /Georgia, 2013

The film was made by film students of Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University and Caucasus School of Journalism and Media Management (GIPA) under artistic supervision of Pawel Loziński, Rafał Listopad and Wojciech Staroń as a part of the documentary project “The World from Dawn till Dusk” by Mirosław Dembiński and Maciej J. Drygas.

This event is organized by GeoAIR and 4AM (CZ), KEK (HU) in collaboration with CCA-Tbilisi, kindly supported by ArtArea TV 2.0 and Tbilisi city hall – Municipal Department of ecology and planting.

„Vacant Tbilisi“ is part of SPACES project, funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme and supported by STEP Beyond Travel Grant (ECF Lab).

www.geoair.blogspot.com
www.forum4am.cz
www.kek.org.hu