ARCHITEKTURA VOLNÝCH TVARŮ A JEJÍ ZAČLENĚNÍ DO MĚSTSKÝCH STRUKTUR

Application icons.

17.1. 2011 v 17 H

Veřejná diskuze odborníků a zástupců města Brna nejen nad vznikajícím projektem Edison centra. Příležitost k otevřenému dialogu mezi architekty, urbanisty, teoretiky, úředníky, politiky a širokou veřejností.


Úvodní slovo / Roman Onderka, primátor statutárního města Brna

„Image města a CITY identity“ ve vztahu ke Strategii města Brna / Marie Zezůlková

Nové ve městě – výměna nebo změna. Tři příklady z Rakouska a tři odjinud / Jan Tabor

Architektura volných tvarů a generativní navrhování / Jaroslav Hulín

Místo ve městě: sociální prostor, doprava, urbanismus / Magdalena (Hledíková) Maceková

Prezentace projektu Edison centrum / David Titz

Veřejná diskuze s dalšími přizvanými odborníky / Roman Čerbák, Jaroslav Dokoupil, Eva Jiřičná, Radek Kolařík, Kateřina Leopoldová, Petr Parolek

Moderuje / Osamu Okamura