DEN ARCHITEKTURY – > SMUTEK V BRNĚ – – > OŽIVIT A OZVLÁŠTNIT

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.

Dvě komentované procházky pořádané 4AM v rámci DNE ARCHITEKTURY.

SMUTEK V BRNĚ -> 5/10 V 15H Hřbitov Brno-Židenice, vstup z ulice Komprdova

Smuteční síň v Brně-Židenicích z let 1977-83 patří k významným brněnským realizacím architekta Ivana Rullera. Modernistická stavba ovlivněná skandinávskou architekturou je vsazena do příjemného prostředí židenického lesoparku. Architektu Rullerovi se spolupráci s více než patnácti výtvarnými umělci podařilo v Židenicích vytvořit dílo mimořádné architektonické i umělecké kvality, které ovšem již více než sedm let nelouží svému účelu a chátrá. V roce 2011 bylo rozhodnuto o její demolici, proti níž bojuje jak sám její autor, tak i mnozí občané Židenic.

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.

Guided tours through the vanishing architecture and fine art of the second half of the 20th century in Brno:

„SADNESS IN BRNO“ – the threatened demolition of a funeral hall in Brno-Zidenice made by architect Ivana Ruller and „REVITALIZE AND ENRICH“ – artworks of the artists Zdenek Machacek, Jiri Marek and Frantisek Senk placed in housing estate in Brno-Juliánov.

5/10 at 15 o´clock – Cemetery in Brno-Židenice, entrance from Komprdova street
Po slavnostním otevření sloužila smuteční síň svému účelu bez oprav a pravidelné údržby až do roku 1996. V té době již vykazovala určité známky opotřebení a několik stavebních poruch, na základě kterých nechal tehdejší nový ředitel Správy hřbitovů města Brna zhotovit znalecký posudek stavebně technického stavu objektu. Posudek konstatoval narušené povrchy stavby a havarijní stav vnějšího pláště – nejmarkantnější bylo opadávání břidlicového obkladu a degradace dřevěných ploch. Doporučena byla generální oprava, která by zamezila znehodnocení stavební konstrukce objektu. Návrh na provedení nutných oprav byl následně předložen majiteli, tedy zástupcům města Brna, kteří ovšem uvolnění finančních prostředků zamítli. Následkem toho se stav smuteční síně začal po stavebně-technické stránce zhoršovat a přirozeně začaly narůstat náklady na její případnou rekonstrukci. Tato situace trvala po dobu deseti let, kdy proběhlo další hodnocení objektu. Druhý posudek upozornil na kritický stav budovy a doporučil rychlé řešení. Výsledkem bylo uzavření síně pro veřejnost roku 2007.

Opuštěná budova byla ponechána vlastnímu osudu, stejně jako většina uměleckých děl a vybavení v interiéru. Na podnět obyvatel Židenic opakovaně jednali zástupci městské části s brněnskou radnicí o rekonstrukci. Sám architekt Ivan Ruller i odborná veřejnost začali apelovat na řešení otázky budoucnosti obřadní síně, neboť postupně degradoval nejen její vnější plášť, ale ničena či rozkrádána byla i její výtvarná složka. Rozhodnutí o dalším osudu síně padlo v září roku 2011, kdy zástupci Rady města Brna vybrali ze tří variant – zakonzervování – demolice – demolice a vystavění nové síně – třetí možnost. Rekonstrukce stávajícího objektu zvažována vůbec nebyla. Následně bylo bez vypsání veřejné soutěže či konzultace s autorem stavby zadáno zhotovení architektonické studie nové obřadní síně.

Od té chvíle se ovšem situace nijak dále nevyvinula, pomineme-li pokračující chátrání opuštěného objektu. Město na demolici dosud finanční prostředky neuvolnilo, což podněcuje veřejné iniciativy k možnému zvrácení jeho rozhodnutí. Pokus o prohlášení židenické smuteční síně za kulturní památku bohužel úspěšný nebyl, což je dáno přihlédnutím ke stavu v jakém se síň po dlouholetém zanedbání údržby nachází, ale také vzhledem k obecně nízké vůli ministerstva kultury prohlašovat za památky poválečnou architektonickou produkci.

Ve spolupráci Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byla těsně před koncem minulého roku vydána monografická publikace „Smuteční síň v Brně-Židenicích“ s ambicí znovu otevřít otázku rekonstrukce smuteční síně a poskytnout tím potřebnou argumentaci pro další diskuzi. Příspěvky teoretiků architektury i slova jejího autora, architekta Ivana Rullera, reflektují nejen umělecko-historické zhodnocení stavby a jejích výtvarných děl a zasazení smuteční síně do kontextu soudobé architektonické tvorby, ale poukazují podrobně na celý vývoj kauzy beztrestného přihlížení postupné degradaci významné architektonické realizace ze strany zástupců města Brna.

Setkání a diskuze o okolnostech vzniku a aktuálním stavu síně s autory monografické publikace „Smuteční síň v Brně -Židenicích“

OŽIVIT A OZVLÁŠTNIT -> neděle 5/10 v 16,30, sraz na Juliánovském náměstí

Komentovaná procházka po uměleckých dílech Zdeňka Macháčka, Jiřího Marka a Františka Šenka nacházejících se v prostoru sídliště v Brně-Juliánově bude zakončena na Bílé hoře u památníku založení dělnického hnutí autora Ladislava Martínka. Sídlištěm provedou autorky stejnojmenné publikace, Jana Kořínková a Markéta Žáčková.

Koná se v rámci dlouhodobého projektu 4AM – KONSONANCE MODERNY.