INTROSPEKCE 4. 10. 2014 – předběžné mapování začínající generace architektů s vazbou na město BrnoINTROSPECTION 4. 10. 2014

Application icons.

Jaká jsou témata tvorby mladých architektů? Uvažují podobně nebo se jejich motivace spíše různí? Obstojí v kontextu soudobé evropské architektury?

Projekt předběžně mapuje začínající generaci architektů v rámci středoevropského prostoru. Jako výchozí bod sledování je určeno město Brno, chápané jako svébytná provincie v geomorfologicky otevřeném koridoru Krakov-Ostrava-Brno-Vídeň-Bratislava-Budapešť.

INTROSPEKCE hledá přítomné tvůrčí motivace mladých brněnských architektů a jejich potenciál překračující hranice provinčního města. Nedílnou součástí mapování zdejší scény bude její konfrontace s architekty mimobrněnskými, kteří mohou mít k městu určitý vztah (narodili se, vyrostli, studovali nebo pracovali zde).


První veřejně přístupné symposium proběhne v rámci Dne architektury 4. 10. 2014 od 19:00 v prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média v Brně na ulici Husově 18.

Prezentující:

Martin Daněk, Martin Doležal / Archanti (http://www.archanti.cz)
Filip Havliš, David Zámečník / Architecti.cz (http://architecti.cz)
Lea Mačudová, Michal Mačuda / bonbon (http://bonboni.cz)
Ondřej Chybík / CHYBIK+KRISTOF AA (http://www.chybik-kristof.com)
Petr Jakšík / JAKSIK+ (https://www.facebook.com/jaksikplus)
Lukáš Pecka / nazemiarchitekti (http://www.nazemiarchitekti.cz)
Jiří Vítek / vaši architekti (http://www.vasiarchitekti.cz)

Projekt je připravován ve spolupráci s občanským sdružením Kruh z Prahy.