INTROSPEKCE 4. 10. 2014 – předběžné mapování začínající generace architektů s vazbou na město Brno