INTROSPEKCE 6. 12. 2014 – předběžné mapování začínající generace architektů s vazbou na město BrnoINTROSPECTION 6. 12. 2014

Application icons.

Jaká jsou témata tvorby mladých architektů? Uvažují podobně nebo se jejich motivace spíše různí? Obstojí v kontextu soudobé evropské architektury?

Projekt předběžně mapuje začínající generaci architektů v rámci středoevropského prostoru. Jako výchozí bod sledování je určeno město Brno, chápané jako svébytná provincie v geomorfologicky otevřeném koridoru Krakov-Ostrava-Brno-Vídeň-Bratislava-Budapešť.

INTROSPEKCE hledá přítomné tvůrčí motivace mladých brněnských architektů a jejich potenciál překračující hranice provinčního města. Nedílnou součástí mapování zdejší scény bude její konfrontace s architekty mimobrněnskými, kteří mohou mít k městu určitý vztah (narodili se, vyrostli, studovali nebo pracovali zde).


Poslední letošní symposium otevřené veřejnosti proběhne v sobotu 6. 12. 2014 od 19:00 v prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média v Brně na ulici Husově 18.

Prezentující:

Jan Vojtíšek, Jakub Staník / studio AEIOU (http://aeiou.cz)
Barbora Šimonová, Markéta Mráčková / cosa.cz (http://cosa.cz)
Radek Brunecký / KLOSBRUNECKÝ (http://www.klosbrunecky.com)
Roman Čerbák a Martin Klenovský
Tomáš Labanc / BLAU (http://www.b-l-a-u.com)
Václav Štojdl
Barbora Mikitová, Pavel Buryška / xtopix (http://www.xtopix.cz)

Projekt je připravován ve spolupráci s občanským sdružením Kruh z Prahy.