INTROSPEKCE 6. 12. 2014 – předběžné mapování začínající generace architektů s vazbou na město Brno