Umění / ArtUmění / Art

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Dvouměsíčník Umění vychází od roku 1953 jako recenzované periodikum, které navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem od roku 1918. Zabývá se převážně dějinami českého a středoevropského umění od raného středověku po 20. století, ale zveřejňuje také příspěvky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Otvírá prostor pro rozmanité myšlenkové přístupy i pro zachycení vztahů mezi výtvarným uměním, filozofií a literaturou. Vedle původních studií domácích a zahraničních badatelů přináší rozhovory s výraznými osobnostmi současné kunsthistorie a filozofie umění, neznámé archivní dokumenty, polemiky, recenze, zprávy, ankety. Zhruba třetina textů je publikována ve světových jazycích, především v němčině a angličtině. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Husova 4, 110 00 Praha 1
Url: www.udu.cas.cz
Jazyk: anglicky, česky, německy
Čísla: 2009/2-4
Vychází: 6x ročně
ISSN 0049-5123

4AM děkuje redakci časopisu ERA 21 za laskavou podporu

Application icons.
Application icons.
Application icons.


The bi-monthly journal Umění / Art has been published since 1953. It is a peer-reviewed journal. It evolved from a magazine of the same name, which had been produced by the publisher Jan Štenc since 1918 and is now the only periodical in the Czech Republic which aims at a systematic presentation of the most current research in Czech art history. Its content is predominantly concerned with art historical research which covers the early medieval period up to the twentieth century. The journal endeavours to provide better access to scholars from abroad in evaluating medieval and modern Czech art and is, thereby, increasing the number of articles it publishes in other languages. Recently the journal has formed numerous links with researchers from abroad who are occupied with Czech and Central European topics. Researchers outside the Czech Republic are increasingly being invited to contribute to the journal and a large number of foreign university libraries subscribe to it. More information find here.

Publisher: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Husova 4, 110 00 Praha 1
Url: www.udu.cas.cz
Language: czech, english, german
Issues: 2009/2-4
Published: bimonthly
ISSN 0049-5123

4AM thanks to editorial staff of ERA 21 for their kindly support