FEMAFEMA

Application icons.

Čtvrtletník vydávaný v rámci Genderového informačního centra Nora a ženskoprávního programu NESEHNUTÍ Brno je life-stylovým periodikem, jehož cílem je „posilovat český feminismus s velkým důrazem na kontext dění podporující ženská práva a genderovou rovnost v severo-západní i jiho-východní části světa“. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Ševčenkova 2, 642 00 Brno – Bosonohy
Url: http://femamagazin.wordpress.com
Jazyk: česky
Čísla: 2010/2
Vychází: 4x ročně
ISSN 1804-5340

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.

Magazine is published quarterly by The Informational Centre Nora and female legal platform of non-profit organisation NESEHNUTÍ as a life-style periodical, whose aim is „to strengthen the czech feminism with a strong emphasis in the context of women´s rights and gender equality in the north-western and south-eastern parts of the world“. More information find here.


Publisher: Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Ševčenkova 2, 642 00 Brno – Bosonohy
Url: http://femamagazin.wordpress.com
Language: czech
Issues: 2010/2
Published: quarterly
ISSN 1804-5340

4AM thanks to publishers for their kindly support.