RozRazil – revue na provázkuRozRazil

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Měsíčník RozRazil se v každém čísle věnuje odlišnému tématu. Konceptuální skladba revue prolíná výtvarnou složku, debaty, rozhovory, umělecké, odborné a historické texty a nabízí tak další a nové otázky, odpovědi a pohledy související se zvolenou látkou. Mezi přispěvatele RozRazilu patří špičkoví výtvarníci (Klodová, Nikl, Skála), spisovatelé (Švanda, Steigerwald), novináři (Šustrová, Hvížďala, Motýl), politici (Liška, Schwarzenberg) a další. Revue nevychází v červenci a srpnu v době divadelních prázdnin. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Větrné mlýny nakladatelství a kulturní agentura, Radlas 5, 602 00 Brno
Url: www.vetrnemlyny.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2007/6-8, 2008/1-6,27, 2009/28-29, 2010/31-35, 2011/37-38
Vychází: 10x ročně
ISSN 1801-4755

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Each issue of monthly published revue is devoted to a different topic. The conceptual structure of RozRazil fades the art into debates, interviews, artistic, scientific and historical texts, and offers an additional and new questions, answers and insights associated with the chosen theme. The RozRazil contributors are top artists (Klodová, Nikl, Skála), writers (Švanda, Steigerwald), journalists (Šustrová, Hvížďala, Motýl), politicians (Liška, Schwarzenberg) and others. Revue is not published in july and august due the summer holidays. More information can be found here.


Publisher: Větrné mlýny nakladatelství a kulturní agentura, Radlas 5, 602 00 Brno
Url: www.vetrnemlyny.cz
Language: czech
Issues: 2007/6-8, 2008/1-6,27, 2009/28-29, 2010/31-35, 2011/37-38
Published: ten times per year
ISSN 1801-4755

4AM thanks to publishers for their kindly support