arte magazinarte magazin

Měsíční časopis ARTE přináší programovou část francouzsko-německého televizního programu s detailními informacemi ke všem vysíláním (filmy, záznamy z divadelních inscenací, oper apod.), portréty a rozhovory s herci, režiséry, politiky i odborníky z oblasti kultury. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: ARTE G.E.I.E., Redaktion ARTE Magazin, Postfach 1980, D-77679 Kehl am Rhein, Německo
Url: www.arte.tv/de
Jazyk: německy
Čísla: 2011/2
Vychází: měsíčně
ISSN 1288-3263

Monthly magazine brings the information about french-german TV broadcast – ARTE, the programm part with detailed information on all broadcasts (films, records of theater productions, operas, etc.), portraits and interviews with actors, directors, politicians and experts in the cultural field. More information find here.


Publisher: ARTE G.E.I.E., Redaktion ARTE Magazin, Postfach 1980, D-77679 Kehl am Rhein, Germany
Url: www.arte.tv/de
Language: german
Issues: 2011/2
Published: monthly
ISSN 1288-3263