t3n – Open.Web.Business.t3n – Open.Web.Business.

Application icons.

Časopis t3n je německé online i tištěné médium zaměřující se hlavně na e-business, sociální sítě a média, webové technologie. Kromě tématických článků a aktuálních novinek se časopis zaměřuje na reklamu a přináší tak, přehled služeb i informace z oblasti IT. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: yeebase media GmbH, Kriegerstrasse 40, 30161 Hannover, Německo
Url: http://yeebase.com
Jazyk: německy
Čísla: 2010/21
Vychází: čtvrtletně
ISSN 1861-339X

Application icons.

The german magazine t3n is online and printed medium mainly focused on e-business, social networks and media, web technologies. Besides thematically oriented articles and actual news is focused on advertising and brings the overview of services and information in the field of ICT. More information you can find here.


Publisher: yeebase media GmbH, Kriegerstrasse 40, 30161 Hannover, Germany
Url: http://yeebase.com
Language: german
Issues: 2010/21
Published: quarterly
ISSN 1861-339X