A2 kulturní týdeníkA2 kulturní týdeník

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Čtrnáctideník o 40 stranách novinového formátu reflektuje kulturu, společenské dění a politiku. Hlavní snahou redakce je pojímat živé umění v kontextu ostatních druhů umění, občanské společnosti a světové tvorby. A2 nabízí kulturní servis: kulturní tipy a čtyři strany minirecenzí nových knih, CD a DVD, výstav a představení. Velkou část časopisu tvoří recenze děl všech druhů umění a odborných knih, obsahuje esej, rozhovor, kritiku médií, rubriky věnované subkultuře a veřejnému odporu, společenské komentáře. Další informace o časopise naleznete zde.


Vydavatel: A2, o.s.,Americká 2, 120 00 Praha 2
Url: www.advojka.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2008/30,36-42, 2011/6-14,16,18-24,26, 2012/1-4
Vychází: čtrnáctideník
ISSN 1803-6635

Application icons.
Application icons.
Application icons.

A2 is a Czech cultural bi-weekly reflecting culture in the broad sense of the word, including social events and politics. Every issue offers a selected cultural service: cultural tips and two pages of mini-reviews of new books, CDs and DVDs, exhibitions and theatre performances. A great part of each issue consists of reviews of all kinds of art works and expert publications, followed by an essay, an interview, media criticism, short fiction, sections dedicated to subcultures or civil resistance, as well as social commentaries. More information you will find here.


Publisher: A2, o.s.,Americká 2, 120 00 Praha 2
Url: www.advojka.cz
Language: czech
Issues: 2008/30,36-42, 2011/6-14,16,18-24,26, 2012/1-4
Published: bimonthly
ISSN 1803-6635