Mitteschön – Neues aus Berlin MitteMitteschön – Neues aus Berlin Mitte

Application icons.

Průvodce berlínskou kulturní scénou vychází pravidelně a je volně k dostání v kavárnách, barech, klubech a dalších veřejných prostorech určených k setkávání. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Vollstrudel GmbH, Schröderstrasse 12, D-10115 Berlin, Německo
Url: www.mitteschoen.com
Jazyk: německy
Čísla: 2011/6
Vychází: měsíčně

Application icons.

Berlin cultural scene guide is published regularly as freely available magazine, which you can find in cafes, bars, clubs and other public places. More information find here.

Publisher: Vollstrudel GmbH, Schröderstrasse 12, D-10115 Berlin, Germany
Url: www.mitteschoen.com
Language: german
Issues: 2011/6
Published: monthly