ARCHEARCHE

Application icons.

Odborný časopis vydávaný pravidelně od roku 1998 publikuje vědecké i populární články tématicky zaměřené na sociální, politickou, literárněvědní a uměleckou problematiku.


Vydavatel: ARCHE, a/c 3, 220018, Minsk-18, Bělorusko
Url: http://arche.by
Jazyk: bělorusky
Čísla: 2009/81
Vychází: měsíčně
ISSN 1392-9682

Application icons.

Professional journal published since 1998 is devoted to scientific and popular articles thematically oriented on various social sciences.


Publisher: ARCHE, a/c 3, 220018, Minsk-18, Belorussia
Url: http://arche.by
Language: belorussian
Issues: 2009/81
Published: monthly
ISSN 1392-9682