Third Text AsiaThird Text Asia

Application icons.


Third Text Asia vznikl jako rozšíření časopisu Third Text, jehož cílem bylo stát se nezávislým diskurzem představujícím specifickou situaci současné kultury nejen v Asii, ale i po celém světě. Zaměřil se na rozmanitost vizuálního umění Asie – především v malbě, sochařství, fotografii, site-specific instalací a videa, filmu a architektury. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Third Text, 2G Crusader House, 289 Cricklewood Broadway, London NW2 6NX, Velká Británie
Url: www.thirdtext.com
Jazyk: anglicky
Čísla: 2009/1
Vychází: půlročně, od roku 2011 nevychází
ISSN: 1756-0675

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu

Application icons.


Third Text Asia has started its journey as an extension of Third Text. Its ultimate aim is to become an independent discourse representing the specific situation of contemporary cultures in Asia but also worldwide. Focusing on the diversity of visual arts practices Asia – such as painting, sculpture, photography, site specific installation and video, film and architecture. More information find here.

Publisher: Third Text, 2G Crusader House, 289 Cricklewood Broadway, London NW2 6NX, UK
Url: www.thirdtext.com
Language: english
Issues: 2009/1
Published: biannuly, not published since 2011
ISSN: 1756-0675

4AM thanks to miss3 for their kindly support