2G – Revista Internacional de Arquitectura2G – International Architecture Magazine

Application icons.

Tématicky zaměřený časopis se v každém z čísel věnuje jedné z významných osobností architektury 20. – 21. století, se zaměřením na její tvorbu, realizace ve veřejném prostoru, urbanistické projekty v kontextu regionální, sociální, kulturní i estetické problematiky a teoretických otázek, které její tvorba vyvolává. Více informací o časopise naleznete zde.


Vydavatel: Editorial Gustavo Gili, SL, Rosselló 87-89, 08029 Barcelona, Španělsko
Url: www.ggili.com
Jazyk: anglicky, španělsky
Čísla: 2008/45
Vychází: 4x ročně
ISBN 978-84-252-2246-7

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu.

Application icons.

Thematically focused magazine is devoted in each of the numbers to one of the important personalities of contemporary architecture – theirs creation, implementation in a public space, urban projects in the context of regional, social, cultural, aesthetic and theoretical issues, which theirs work causes. More information about magazine can be found here.


Publisher: Editorial Gustavo Gili, SL, Rosselló 87-89, 08029 Barcelona, Spain
Url: www.wd.ggili.com
Language: english, spanish
Issues: 2008/45
Published: quaterly
ISBN 978-84-252-2246-7

4AM thanks to miss3 for their kindly support