A MagazineA Magazine

Application icons.

Belgický časopis zkoumá inovativní a subjektivní estetické a kulturní hodnoty v oblasti módy, designu a fascinací vybraného kurátora (modního návrháře nebo skupiny), který ve spolupráci s editorským teamem, vytváří jednotlivá čísla časopisu jako autonomní publikaci. Projektu se od roku 2004 zúčastnili např. Yohjo Yamamoto, Giambattista Valli, Rodarte. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: A PUBLISHER, Ijzerlaan 54-56, B-2060 Antwerpy, Belgie
Url: www.amagazinecuratedby.com
Jazyk: anglicky
Čísla: 2006/4
Vychází: 2x ročně

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu.

Application icons.

Belgian magazine explores the creative sphere of a selected designer (fashion designer, group or house) in each issue – innovative, personalised content that expresses their aesthetic and cultural values and in cooperation with editorial team brings an autonomous publication. Since 2004 has been participated in the project designers as Yohjo Yamamoto, Giambattista Valli, Rodarte. More information is here..


Publisher: A PUBLISHER, Ijzerlaan 54-56, B-2060 Antwerp, Belgium
Url: www.amagazinecuratedby.com
Language: english
Issues: 2006/4
Published: biannually

4AM thanks to miss3 for their kindly support