Objects – The Journal of Applied ArtsObjects – The Journal of Applied Arts

Application icons.

Časopis pro užité umění obsahuje vedle recenzí také kritické eseje z oblasti umělecko-prumyslového designu obohacené o kvalitní obrazové přílohy. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Objects. Journal of Applied Arts, Direktorenhaus, Am Krögel 2, 10179 Berlin, Německo
Url: www.objects-journal.com
Jazyk: anglicky, německy
Čísla: 2009/2
Vychází: ročně
ISBN 978-3-88961-056-0

4AM děkuje Miss3 za jejich laskavou podporu

Application icons.

Journal for applied arts contains reviews and critical essays in the field of arts and craft enriched also of quality image attachements. More information find here.

Publisher: Objects. Journal of Applied Arts, Direktorenhaus, Am Krögel 2, 10179 Berlin, Germany
Url: www.objects-journal.com
Language: english, german
Issues: 2009/2
Published: annually
ISBN 978-3-88961-056-0

4AM thanks to Miss3 for their kindly support.