AIT – Architektur, Innenarchitektur, Technischer AusbauAIT – Architecture, Interior, Technical Solutions

Application icons.

Velkoformátový tématicky zaměřený časopis se zabývá oblastí interiérového designu a konstrukcí, zvláště obchodních, průmyslových a veřejných budov se zvláštním důrazem na jejich technologický vývoj. Informace naleznete zde.


Vydavatel: Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH, Redaktion AIT, Fasanenweg 18, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo
Url: www.ait-online.de
Jazyk: anglicky, německy
Čísla: 2006/4
Vychází: měsíčně

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu.

Application icons.

Large format and thematically oriented magazine deals with the interior design and construction, particularly of commercial, industrial and public buildings, with the special emphasis on technological development. More information find here.


Publisher: Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH, Redaktion AIT, Fasanenweg 18, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Url: www.ait-online.de
Language: english, german
Issues: 2006/4
Published: monthly

4AM thanks to miss3 for their kindly support