PIN-UP – Magazine for architectural entertainmentPIN-UP – Magazine for architectural entertainment

Application icons.

Časopis PIN-UP se oproti klasickému zaměření na technické detaily designu snaží zachytit architektonického ducha v mixáži žánrů i témat hledajících inspiraci ve „vysoké“ i „nízké“ tj. populární kultuře. Na svých stránkách přináší rozhovory s architekty, designéry a umělci, jejichž práce představuje neformálním jazykem se zaměřením na propojení architektury se současným uměním, důrazem na „inteligentní design“ apod. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: FEBU Publishing LLC, 175 East Broadway 5A, New York, NY 10002, USA
Url: www.pinupmagazine.org
Jazyk: anglicky
Čísla: 2009/6
Vychází: 2x ročně
ISSN 1933-9755

4AM děkuje Miss3 za jejich laskavou podporu

Application icons.

Magazine PIN-UP captures an architectural spirit, rather than focusing on technical details of design by mix of genres and themes, finding the inspiration in the high and the low (popular) culture. There are interviews with architects, designers and artists, whose work is presented there by informal language focused on connection between architecture and contemporary art, with the accent on smart design etc. More information find here.

Publisher: FEBU Publishing LLC, 175 East Broadway 5A, New York, NY 10002, USA
Url: www.pinupmagazine.org
Language: english
Issues: 2009/6
Published: biannually
ISSN 1933-9755

4AM thanks to Miss3 for their kindly support.