A10 – New European ArchitectureA10 – New European Architecture

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis založený teoretikem architektury Hansem Ibelingsem a grafickým designérem Arjan Grootem v roce 2004 prezentuje na svých stránkách nové budovy a projekty ze západní, střední i východní Evropy. K redakčnímu kruhu patří také přes 70 zahraničních korespondentů, kteří informují o aktuálním dění v architektuře po celé Evropě. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Boom Publishers Amsterdam, Postbus 15970, 1001 NL, Amsterdam, Nizozemí
Redakce: A10 new European architecture, P.O. Box 15970, 1001 NL Amsterdam
Url: www.a10.eu
Jazyk: anglicky
Čísla: 2005/3, 2007/14, 2008/19-20,23-24, 2010/32
Vychází: 6x ročně
ISSN 1573-3815

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The magazine founded in 2004 by architecture critic Hans Ibelings and graphic designer Arjan Groot presents new buildings and projects all over the Western, Central and Eastern Europe. The magazine has network of over 70 correspondents throughout whole Europe, who reports on current events in architecture from Ireland to Turkey and from Portugal to Russia. More information you find here.


Publisher: Boom Publishers Amsterdam, Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam, The Netherlands
Editorial Staff: A10 new European architecture, P.O. Box 15970, 1001 NL Amsterdam
Url: www.a10.eu
Language: english
Issues: 2005/3, 2007/14, 2008/19-20,23-24, 2010/32
Published: 6 times per year
ISSN 1573-3815

4AM thanks to miss3 for their kindly support