Perspecta – The Yale Architectural JournalPerspecta – The Yale Architectural Journal

Application icons.

Nejstarší studentský architektonický časopis ve Spojených státech vychází od roku 1952. Mezinárodně uznávaný časopis obsahuje příspěvky k současnému architektonickému diskurzu, prezentace nových projektů, historické i teoretické eseje. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: The MIT Press, 55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142-1493, USA a Yale School of Architecture, P.O. Box 208242, New Haven, CT 06520-8242, USA
Url: www.architecture.yale.edu
Jazyk: english
Čísla: 2007/39
Vychází: ročně
ISBN 978-0-262-51199-5

4AM děkuje Miss3 za jejich laskavou podporu

Application icons.

The oldest student-edited architectural journal in the United States is published since 1952 and it is internationally respected for its contributions to contemporary architectural discourse with original presentations of new projects as well as historical and theoretical essays. More information find here.

Publisher: The MIT Press, 55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142-1493, USA and Yale School of Architecture, P.O. Box 208242, New Haven, CT 06520-8242, USA
Url: www.architecture.yale.edu
Language: english
Issues: 2007/39
Published: annually
ISBN 978-0-262-51199-5

4AM thanks to Miss3 for their kindly support