AARGH! – Komiksový časopisAARGH! – The Comics Journal

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Komiksový časopis Tomáše Kučerovského a Tomáše Prokůpka vychází od roku 2000. Na více než 100 stranách přináší ukázky z komiksů české i zahraniční scény, rozhovory s autory i teorii. Více naleznete zde.


Vydavatel: Analphabet Books, občanské sdružení, Potácelova 27, 636 00 Brno
Url: www.analphabetbooks.com
Jazyk: česky
Čísla: 2003/4, 2008/8, 2009/9, 2010/10
Speciální čísla: Singapurský speciál (2008), Havraní speciál (2009), Výroční speciál (2010)
Vychází: nepravidelně

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Czech comics magazine founded in 2000 by Tomáš Kučerovský and Tomáš Prokůpek. More than 100 colour pages brings comics of both Czech and foreign comics scene, interviews with authors, also theory. More you can find here.


Publisher: Analphabet Books, občanské sdružení, Potácelova 27, 636 00 Brno
Url: www.analphabetbooks.com
Language: czech
Issues: 2003/4, 2008/8, 2009/9, 2010/10
Extra Issues: Singapore extra (2008), Raven extra (2009), Annual extra (2010)
Published: irregularly

4AM thanks to publishers for their kindly support