InteriorsInteriors

Application icons.

Časopis vydávaný v letech 1888 – 2001 se věnoval interierovému designu, architektuře a průmyslové architektuře a na svých stránkách nabízel vedle služeb i přehled současné americké architektury a designu. V 50. letech navrhoval obálky pro časopis také Andy Warhol.

Vydavatel: Charles E. Whitney, Whitney Publications, Inc., 13 East 50th St., New York, N. Y. 10022, U.S.A.
Url: –
Jazyk: anglicky
Čísla: 1968/8
Vychází: nevychází od roku 2001

4AM děkuje Máku Hustolesovi za jeho laskavou podporu.

Application icons.

Magazine Interiors was published in 1888 – 2001 as the specialized magazine for interior design, architecture and industrial architecture. Andy Warhol designed covers of magazine in 1950´s.

Publisher: Charles E. Whitney, Whitney Publications, Inc., 13 East 50th St., New York, N. Y., U.S.A.
Url: –
Language: english
Issues: 1968/8
Published: not published since 2001

4AM thanks to Mák Hustoles for his kindly support.