STADSTAD

Application icons.
Application icons.

Součástí časopisu STAD jsou rozhovory o městě, jeho obyvatelích a jejich interakcích se svým okolím. Časopis založila skupina postgraduálních studentů Královské akademie umění ve Stockholmu, kteří v letech 2008 – 2010 vytvořili prostor pro mezioborovou spolupráci, jejímž výchozím bodem se stal městský veřejný prostor. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: info (at) tidningenstad.se
Url: http://tidningenstad.se
Jazyk: anglicky, švédsky
Čísla: 2010/3
Vychází: nepravidelně

Application icons.
Application icons.

STAD is a magazine based as a conversation about the city centered on its inhabitants and their interactions with their environment. The group of architects, writers, engineers and artists who met at the post graduate course at The Roayal University of Fine Arts in Stockholm in 2008 – 2010 created the space for interdisciplinary collaboration with its starting point in the public spaces. More information find here.


Publisher: info (at) tidningenstad.se
Url: http://tidningenstad.se
Language: english, swedish
Issues: 2010/3
Published: irregurarly