FotografFotograf

Časopis vychází od roku 2002 v české i anglické verzi. Tématicky zaměřené číslo vedle soudobé fotografické tvorby zasahuje i do oblasti vizuální kultury. Více informací naleznete zde.

Časopis vychází od roku 2002 v české i anglické verzi. Tématicky zaměřené číslo vedle soudobé fotografické tvorby zasahuje i do oblasti vizuální kultury. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Fotograf 07 o. s., Školská 28/693, 110 00 Praha 1
Url: www.fotografnet.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2002/1, 2003/2, 2004/4, 2005/5-6, 2008/11-12, 2009/13-14, 2010/15-16, 2011/17
Vychází: 2x ročně
ISSN 1213-9602

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

The magazine has been published since 2002 in czech and english version and is thematically focused on the contemporary photografic work extended to the field of visual culture. More information find here.


Publisher: Fotograf 07 o. s., Školská 28/693, 110 00 Praha 1
Url: www.fotografnet.cz
Language: czech
Issues: 2002/1, 2003/2, 2004/4, 2005/5-6, 2008/11-12, 2009/13-14, 2010/15-16, 2011/17
Published: bianually
ISSN 1213-9602

4AM thanks to publishers for their kind support.