Arkkitehti – Finsk ArkitekturtidskriftArkkitehti – The Finnish Architectural Review

Application icons.
Application icons.

Časopis o architektuře vydává Sdružení finských architektů (SAFA) od roku 1903. Na jeho stránkách se objevují přehledové recenze a nejzajímavější architektura ve Finsku, od nových staveb, přes změny v územním plánování a interiérovém designu. Časopis je tématicky zaměřen a spolu s aktuálními články obsahuje dodatky, přehledy a výsledky architektonických soutěží ve Finsku. Objevují se zde nové trendy ve finské i světové architektuře, průmyslovém designu i umění, výzkumu i recenze knih. Časopis získal cenu International Architecture Critics´Association (CICA) za nejlepší architektonický časopis roku 2003.


Vydavatel: Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund SAFA, Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki, Finsko
Url: www.ark.fi
Jazyk: anglicky, finsky
Čísla: 2010/1,4-6, 2011/2-6, 2012/1-2
Přílohy: ark Arkkitehtuurikilpailuja 2011/1-4, 2012/2
Vychází: 6x ročně
ISSN 0783-3660

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

v>
The Finnish Architectural Review has been published by the Association of Finnish Architects, SAFA, since 1903. The Finnish Architectural Review presents and reviews the most interesting architecture in Finland, from new buildings and urban planning to restoration and interior design. Each edition of the journal has an overall theme, accompanied by topical articles. Each issue also contains an appendix, Architectural Competitions in Finland, which presents the results of the most important recent competitions in the country.
The Arena section of the journal presents recent trends in both Finnish and international architecture, industrial design and the arts, as well as research and book reviews. The Finnish Architectural Review received the award for the best architectural journal of 2003 from the International Architecture Critics’ Association, CICA.


Publisher: Finnish Association of Architects SAFA, Runeberginkatu 5, FIN-00100 Helsinki, Finland
Url: www.ark.fi
Language: english, finnish
Issues: 2010/1,4-6, 2011/2-6, 2012/1-2
Special: ark Architecture Competitions 2011/1-4, 2012/2
Published: six times per year
ISSN 0783-3660

4AM thanks to publishers for their kindly support.