StavbaStavba

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Architektonický časopis Stavba přináší čtyřikrát ročně aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tématicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha
Url: www.businessmedia.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2011/1, 2012/1-2
Vychází: čtvrtletně
ISSN 1210-9568

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The magazine Stavba brings the latest news from the world of architecture and construction. Each issue is mostly arranged thematically, with pivotal and regurarly recurring themes, which are devoted to the questions on urban development, housing and reconstruction. More information find here.


Publisher: Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha
Url: www.businessmedia.cz
Language: czech
Issues: 2011/1, 2012/1-2
Published: quarterly
ISSN 1210-9568

4AM thanks to publishers for their kind support.