Bulletin České komory architektů – Oficiální čtvrtletník autorizovaných architektů v ČRBulletin of The Czech Chamber of Architects – official quaterly of authorised architects in Czech Republic

Application icons.
Application icons.
Application icons.

BULLETIN ČKA je vydáván od založení Komory v roce 1992. Jeho cílem je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Vedle informací o profesních setkáních, odborných seminářích a nově vydaných publikacích se na stránkách Bulletinu zveřejňují nové i připravované právní předpisy související s výkonem praxe. Více informací o čtvrtletníku naleznete zde.


Vydavatel: Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Url: www.cka.cc
Jazyk: česky
Čísla: 2000/6, 2001/1-5, 2002/1-6, 2003/1-6, 2004/1-4, 2005/1-4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4, 2011/1-3, 2012/1
Vychází: 4x ročně

4AM děkuje vydavatelům a Ing. arch. Růženě Žertové za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The Bulletin of The Czech Chamber of Architects has been published since the establishment of the Chamber in 1992. Its aim is to provide actual information necessary for the profession of architect and information on Chamber activities. In addition to the information about professional meetings, seminars and new publications, are published on pages of the Bulletin new and upcoming legislation related to field experience. More information connected to the quarterly you will find here.

Publisher: Czech Chamber of Architects, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1

Url: www.cka.cc

Language: czech

Issues: 2000/6, 2001/1-5, 2002/1-6, 2003/1-6, 2004/1-4, 2005/1-4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4, 2011/1-3, 2012/1

Published: quarterly

4AM thanks to publishers and Ing. arch. Růžena Žertová for their kindly support