Interiér veřejných budovInteriors of public buildings

Application icons.

Čtvrtletník, který se dlouhodobě a komplexně věnuje vybavení a zařízení veřejných budov, architektuře interiéru a interiérovému designu. Zabývá se také projektováním a realizací stavební části interiéru včetně použití materiálů a technologií, a vybavením a zařízením interiéru v celé šíři včetně technického zařízení veřejných budov. Více informací o časopise naleznete zde.


Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Url: www.mise.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2011/2
Vychází: 4x ročně
ISSN 1214-4584

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.

The quaterly published Interiors of public buildings is a magazine that devotes to a long and complex equipment and public buildings, interior architecture and design. It also discusses the design and execution of the interior, including the use of materials and technologies, equipment and facilities across the entire interior,
including the technical equipment of public buildings. More information about the magazine can be found here.


Publisher: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Url: www.mise.cz
Language: czech
Issues: 2011/2
Published: quarterly
ISSN 1214-4584

4AM thanks to publishers for their kindly support