The WireThe Wire – Adventures in Modern Music

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The Wire je vydáván od roku 1982 původně jako časopis věnující se jazzu a nové hudbě. V současnosti se jedná o nezávislý měsíčník reflektující širokou škálu alternativní, undergroundové a nemainstreamové hudby a vyhledávající kvalitní a aktuální hudbu mezi všemi žánry. Provoz časopisu je zcela nezávislý na reklamě a hudebních vydavatelstvích. Redakce je vlastněna zaměstnanci, vedle nichž do časopisu přispívá svými články více než 60 nezávislých přispěvatelů z celého světa (např. Simon Reynolds, Brian Eno, Lee Renaldo a mnoho dalších). Více informací o časopise najdete zde.


Vydavatel: Tony Herrington, The Wire, 23 Jack’s Place, 6 Corbet Place, London, E1 6NN, Velká Británie
Url: www.thewire.co.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2011/326-328
Jiné: Tapper 25 (audio CD)
Vychází: měsíčně
ISSN 0952-0680

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The Wire was founded in London in 1982 as a jazz and New Music magazine. It is an independent, monthly music magazine covering a wide range of alternative, underground and non-mainstream musics. The magazine is run by a small, dedicated team of full-time staff, plus a large international roster of over 60 freelance writers for example as Simon Reynolds, Brian Eno, Lee Renaldo. The Wire seeks out the best current musics in, and between, all genres; and is committed to investigating music’s past as well as its present and future. It is a 100 per cent independent operation, owned outright by the staff. More information about magazine you can find here.


Publisher: Tony Herrington, The Wire, 23 Jack’s Place, 6 Corbet Place, London, E1 6NN, UK
Url: www.thewire.co.uk
Language: english
Issues: 2011/326-328
Other: Tapper 25 (audio CD)
Published: monthly
ISSN 0952-0680

4AM thanks to publishers for their kindly support.